torsdag 15 november 2012

Hosvsjöskolan kan vinna hela tävlingen...

http://www.nobelmuseum.se/sv/node/1860 Vad härligt när små guldkorn poppar upp och kan belysa Södertälje kommun från en annan vinkel än mycket annat som visas i tv och tidningar... Härliga elever som nu tävlar och kan vinna hela tävlingen. Med din hjälp så kan de vinna om de får mest gilla klickningar från hemsidan som länken skickar er till. Innan fredag den 16 nov. klockan 12.00!! bråttom bråttom.

tisdag 2 oktober 2012

appen iMovie i iPads. Fantastisk!

Fantastisk, enkel, rolig att arbeta i! kan det bli bättre! Färdiga filmtrailers-det är bara att välja det som passar! Denna filmsnutt på 1.05 min. gjordes när 130 lärare träffades i Södertälje-Estrad för att fortsätta projekt Write To Read. Vilken energi och vilket kunnande det finns ute bland lärarna. Vad har vi! nu kör vi! (Ulrikas Uttryck:)))

fredag 13 juli 2012

iMovie – en ingång till samtal om IKT och lpfö

Martina Gråbacke från projektet iPad/Android i förskolan o förskoleklass skriver i sin arbetsblogg: Jag har förut skrivit om hur arbetet med iPaden utvecklades då vi fick en projektor till förskolan. Med hjälp av iPad och projektor har vi haft lättare att arbeta med litteratur, film och samtal. När jag gick in i projektet att prova iPad som pedagogiskt verktyg var det med iPad 1. Den gick inte att koppla upp till en projektor och inte heller hade den en kamera. När vi sedan årsskiftet fick tillgång till iPad 2 har fler möjligheter öppnats upp. Den sista möjligheten heter iMovie. För er som inte har köpt in den – gör det! I vårt yrke behöver vi verktyg som underlättar dokumentations- och utvärderingsarbetet så att vi får mer tid tillsammans med barnen. IMovie är en otroligt lättfattlig app där du kan göra fantastiska filmer tillsammans med barnen med bara några enkla klick. Vi skulle ha föräldramöte för de nya föräldrar som har barn som ska börja hos oss efter sommaren och vi funderade på vilken ingång vi skulle ha när vi skulle prata om IKT. Vi har nämligen sett en ökning hos oss med att föräldrar inte godkänner att deras barn får fotas och filmas för att sedan visas utanför förskolan. Vår vision att skapa en avdelningsblogg försvåras då avsevärt. Med hjälp av iMovie skapade vi en trailer (tog ungefär 10 minuter att skapa) om vår avdelning där vi beskrev vårt arbetssätt utifrån lpfö. På mötet visade vi trailern för föräldrarna och fick igång en väldigt bra diskussion kring hur vi tänker kring barn, spel och lärande. Vi visade också filmer som barnen hade gjort med appen Puppet pals och pratade om hur vi arbetar med berättande med hjälp av många olika verktyg. En av fördelarna med att arbeta via film och berättande är att vi har ett verktyg som vi kan gå tillbaka till i våra utvärderingar. I framtiden kanske vi då kan få slippa de olika journalerna som säger sig vara ett sätt att kvalitetssäkra undervisningen i förskolan! /Martina Gråbacke.

måndag 14 maj 2012

iPad! Lekens betydelse med den nya tekniken.

Lek & Samspelsveckan har varit för andra gången i Södertälje. Första gången var det pedagogerna och nu var det barnens tur! 16 Workshop höll jag, Malin Fölster och Maggan Ljungberg i under veckan. Olika barngrupper med pedagoger kom och besökte oss i 50 minuterspass. Endel barn hade aldrig prövat iPad och endel var vana användare... Vi ville vinkla besöken till att se möjligheter att använda den annorlunda än vad de var vana vid. 4 iPad och 2 projektorer som visade olika instrument som Basgitarr och Basfiol! Elgitarr och El orgel! klassiskt piano och trummor! Språkträning och få ljuda sitt namn samt skriva det på väggen (en whiteboard tavla var med...) Inspelning av sin röst samtidigt som barnet/barnen ritade i en app. Väldigt bra vid pedagogiskt dokumentation. Samspel och turordning var en självklar del vid mötet kring iPaden eller den projicerade bilden på väggen.Stadshuset som en mötesplats, som det ska vara!

torsdag 23 februari 2012

iPad träff från förskola-gymnasium!

En lite film som Ulrika Jonson gjort efter en "lyckad dag på jobbet!" Härlig iPad träff 24 febr på Pedagogiskt centrum! gratis och från förskola-gymnasium! vilket spann och vilken givande spännande dag med olika möten och små föreläsningar. Detta gör vi om snart igen... Tack alla som medverkade denna dag!

lördag 28 januari 2012

Bra film om it i förskolan!

http://youtu.be/-PcZ7Hpth70 Tack Åsa Kronkvist - Ugglemamman! Vi har saknat dig på nätet! Så bra film om It i förskolan!

lördag 12 november 2011

The Magic of CrowdsourcingAlldeles tagen av magin i denna film: Life in a day, vilken innehåller material från 4500h och från 192 länder. Det är verkligen en film om mänskligheten som den såg ut under just en enda dag: 24 juli 2010. Filmen blev tillgänglig för oss alla på You Tube för ca två veckor sedan.  För mig är detta en del av det magiska med crowdsourcing - vi som pedagoger borde använda oss mer av kraften i tillvägagångssättet, tänker jag...


För någon dag / eller mycket sen kväll / sedan snappade jag upp en tweet på Twitter. Den tweeten kom från en person i del av världen för att resa via retweets- RT`s (som att skicka vidare) fortsätta sin resa till nya destinationer. I denna tweet, detta meddelande på twitter fanns en underbar tanke och en vilja till samarbete mellan elever världen över. Arbetet gick ut på att hjälpa till att samla bilder och information om växter (se bild)...
När jag öppnade länken fanns där 2-3 bilder - idag när jag öppnar länken finns där 25 bilder som berättar om växtlighet och hur de påverkas av sin levnadsmiljö. Bildpresentationen finns i Googledoc´s & heter: The Growth and survival of plats are affected by enviroment. Alla som har länken är välkomna att delta i undersökningen. En annan form av crowdsourcing som är relativt enkel att applicera i skolans värld.


Det är runt Lgr11 (den svenska nationella läroplanen) jag tänker: "Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globlat sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser (...)" (Lgr 11, kap, s. 10). I detta sammanhang, redan i skolans värdegrund och uppdrag tänker jag in crowdsourcing som ett arbetssätt att kunna spegla oss i resten av världen samt för att medkunskapa utanför vår nations gränser - tänker jag en lördags eftermiddag i november.


tisdag 18 oktober 2011

Sagomaskin på svenska


Bilden är en skärmdump

I tidigare inlägg har jag beskrivit on line verktyg för att skriva i relation till och då är språket på engelska. Idag tänkte jag, men vi har ju egna resurser på svenska!

Ta dig en titt på Sagomaskinen som finns på www.barnensbibliotek.se - ett verktyg som passar väl in i en lärande miljö, där olika verktyg får utrymme att kittla skriv- och läsarbetet till att ta fart. Jag tänker att berättandet kan få en skruv vilken kan ge fler elever en upplevelse av att kunna skriva - att lyckas! Läser kommentarmayerialen i ämnet svenska under rubriken "Läsa & skriva"... skapa förutsättningar för barns läs- och skrivutveckling (.11).

tisdag 27 september 2011

UR ska filma!

Blev uppringd och UR vill göra en film om barns lärande från mitten av 1900 talet och framåt. Avslutningen blir hur barn på förskolor numera också arbetar med läsplattor! I Södertälje har vi haft projekt iPad/Android i fsk & förskoleklass sedan dec 2010.
7 enheter är med och det har varit spännande att följa. Mycket har hänt åt just det positiva hållet och endel oväntade roliga saker. Alla pedagoger bloggar om sitt arbete och det har visats ett stort intresse ute i vårt avlånga land. (även från andra länder!!!, med google översättning!!!) Stolt projektledare ser jag detta med UR film extra roligt. De ska filma på 2 förskolor och det ska bli 4 korta filmsnuttar. Nästa blir att pröva en Androidplatta i projektform!

måndag 12 september 2011

Vad betyder det...Vad betyder det för skolans framtid?

tisdag 30 augusti 2011

Tekniken sprider sig i skolor över landetIdag till frukost läste jag på IDG on line om hur vi pedagoger måste ta del av den tekniska frammarschen i skolan: elever kan teknik men inte fullt ut hur de ska använda tekniken för att lära med stöd av den. Det är exakt vad elever på ett gymnasium i Stockholms trakten sagt till mig: "Vi vet hur vi ska trycka på knapparna, men vi behöver er lärare för att leda oss i lärandet med stöd av tekniken". Jag citerar Peter Beckers uttalande i artikeln:   – "Att göra tekniken tillgänglig är bara början – nyckeln är att lärarkåren får möjlighet att utveckla användningen så att det blir ett pedagogiskt redskap." .


Teknik i form av datorer, interaktiva tavlor, läs- & surfplattor ramlar in i skolorna och utan att ha en beredskap samt en plan för till vad och hur materialet skall användas, kan satsningen få fel eller kanske till och med negativ effekt. Planen för att föra in tekniken i skolan bör, som jag ser det, börja med ledning & infrastruktur. Satsningar av det här slaget medför investeringar över tid, då ligger besluten på ledningsnivå i en skola.


I relation till artikeln på IDG om "Datorregn i skolorna" tänker jag Lgr11 och kursplanerna. I den nya läroplanens kursplans centrala innehåll i ämnet svenska står det att att "ett syfte med undervisningen är att eleverna ska få lära sig att utrycka sig i olika slags texter och genom skilda medier. De skilda medierna kan vara pappersburna eller digitala...".  Vidare ska eleverna "...stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Dessa uttrycksformer kan vara film, teater, digitala presentationsprogram eller manuellt och digitalt bildkskapande..." (kommentarmaterialet till kursplanen i svenska s. 8).


Det går att fortsätta att nagelfara kommentarmaterialen på detta sätt och finna att vi, pedagoger, måste ta vår del av att lära med ett, för många lärare, nytt material. I min värld behöver jag sätta det som sker nu i ett historiskt perspektiv och då tänker jag på andra, som jag uppfattar det, stora förändringar i materialutveckling för utbildningssyfte. Jag läste någonstans om griffeln  och griffeltavlans intåg i skolan, kanske gav det delvis ett nytt sätt undervisa, grifflar var dyra - det var ett nytt sätt då...


tisdag 31 maj 2011

PratpostFör någon dag sedan blev jag medveten om att Posten hade Pratpost - det var jag bara tvungen att testa! Det var enkelt att följa instruktionerna, då de har text & läses upp till att börja med. När jag kom till att verkligen skapa ett brev, var det enbart tryckt text. Spela in ditt brev, du måste även läsa in sådant som interpunktion etc. Till detta finns tryckta instruktioner. Du lägger till fysisk mottagare & Posten printar ut ett brev som hamnar i adressatens brevlåda. Detta till en kostnad av 20 kronor, som du betalar online.


Min fundering, varför skriva ut brevet överhuvudtaget? Vore det inte ännu bättre att få brevet i text med ljud i ett mejl?

tisdag 24 maj 2011

Vilket är talet?


En del dagar blir jag oerhört glad över att hitta guldkorn i app djungeln - gladast blir jag när de är genomtänka. För några dagar sedan fann jag World of Safari 123 for Ipad - vid första anblicken tänkte jag ungefär: jaha, en app till som övar matematik. Vid närmare granskning blev jag glatt överraskad! Vad var det som gjorde mig positiv? Du bygger upp en savann med djur genom att lösa matematikproblem. Lustfyllt, lekfullt lärande där repetition finns med som moment. Belöning för god insats , det går att levla & du kan se dina resultat i "My Score board".

Om du provar denna eller en annan app, skriv gärna en kommentar till det här inlägget. Jag är nyfiken!

Appen kostar idag 15 kr i Appstore

torsdag 19 maj 2011

Är du en QR-code?


Pedagogiskt Centrum i Södertälje

Berättandets kraftEn skola, ett klassrum, en grupp unga ivriga människor, en nyfiken pedagog som har lust till att medkunskapa & alla är motiverade att berätta...

Vad är det som gör att eleverna är motiverade att berätta, att visualisera sina berättelser med färdiga bilder, hur leker eleverna med språket i sitt berättande, hur tar de sig an uppdraget att skriva en berättelse för yngre skolkamrater? Kan eleverna använda den teknik som står till förfogande? Hur kommer alla med i det lustfyllda äventyr det innebär att skriva & läsa? Vad kan vi, som pedagoger göra för att fler elever ska uppleva tjusningen att berätta? Att få uppleva magin i orden som målar upp ett sceneri av inre bilder, förmodligen målade med olika paletter, i olika kulörer beroende på vilka vi är som människor. Våra bilder bygger på våra egna erfarenheter - tänker mig in i att vara i en berättelse vars kontext jag inte greppar... frustration...mindre motivation....mindre förståelse...

Under dagen har Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, föreläst på konferensen Framtidens Lärande 2011 i Nacka. Under Gärdenfors föreläsning målas en bild upp i mässhallens täta luft: berätta, dela, visualisera, se mönster... koppla till elevernas verklighet och se mönstret...

Leka - visualisera  - berätta 
Förståelse - motivation
Vilja
Medkunskapande
Lärande

torsdag 12 maj 2011

I huvudet på en 5:e klassare....iPad i Skolan

Hejsan!!!

Jag heter Anna och går i 5:an, idag har vi i min klass prao:at på olika arbetsplatser. Och jaa, ja har valde Pedagogiskt centrum.

Nu, så har jag testat lite olika appar för iPad.  Jag har fått i uppdrag att blogga om hur jag tycker att man kan arbeta med iPaden i skolan. Så vilka appar kan man använda och inom vilket område / ämne???
Jag hissar
På första plats hittar vi nog… Playtime! Vilket är ett program där du skapar utseenden för karaktärerna, tryck på lampan, välj gubben med "hjulet" högst upp och välj sedan utseende och personer. När du trycker på draken får du upp "supporting kast" och om du trycker på den röda knappen får du upp ljudeffekter... Men kom också ihåg att trycka i bakgrunden, vem vet vilka specialefekter som kan gömma sig där…
Playtime kan man använda för att skapa en berättelse inom ämnena svenska eller engelska, tex, para ihop eleverna i mindre grupper och låt dem tillsammans skriva ett manus. Sedan, får de en stund på sig att rollsätta och sedan spela in filmen som kan vara på högst några minuter. Sen kopplar ni in den i en projektor och så får alla se varandras filmer. Man kan också tänka sig att de stället "byter" iPads med varandra , på så sätt får alla se någon annans film. Hur ni gör, beror ju helt på hur mycket tid ni har! Glöm inte att den tar upp alla ljud runt omkring också.  Jag säger bara I LOVE THIS APP!!! Sätt igång och utforska!


Nr. 2 får nog bli VideoScience visst i app väg är den ganska tråkig men kolla in några videos och utför experimenten så får nog klassen en annan uppfattning av VideoScience.
Det är en NO app med videos på en man som utför olika experiment, och även om texten är på engelska så är, den utförlig, och säkerheten går alltid först. 
Så är du NO lärare, en intresserad elev, eller har du bara inget att göra och gillar att experimentera? Då är det här appen för dig!
Tredje platsen kammas hem av… Chicktionary (lite) jätte kul, tryck på hönors och det poppar ut ett ägg med en bokstav, på så sätt skapar du ord och får poäng. På engelska såklart. tävla mot varandra eller försök slå ditt personliga rekord… lycka till och ha kul…
 Jag dissar

 Sämst är: myRuler Pad, jag säger bara: jaha? varför? Det är ju bara en måttstock…
Näst sämst tror jag nog är moneglobe, vad ska man ha den till??? helt onödig! Språk? ingen aning…
Den är inte dålig egentligen, bara det att den är på engelska och innehåller mycket svåra ord, vilket gör att jag måste ge den en så låg placering: AllCountries
  Mitt första försök i PlayTime Theatre :p

XOXO / Anna

tisdag 10 maj 2011

iPad film om att spara batteri!Samt hur spärrar man skärmen att vrida sig!

iPad 6 bra gratisappar!Se lyssna gör efter! Filmen är lite längre än de andra....

måndag 11 april 2011

iPad film om att stänga av en viktig funktion!

Funktionen att kunna köpa saker iuti ett program samt att köpa orginalappen från en gratisapp!

Titta lyssna gör! allt blir så mycket lättare när vi hjälps åt att komma framåt!Fler filmer om iPad finns på Youtub, sök ementorsodertalje, Fix o Trix kallar vi dem.

fredag 1 april 2011

iPad filmer på Youtub

Nya små filmsnuttar om hur man kan använda iPaden på ett smart sätt! Trix o Fix filmer kallar vi dem. Det kommer mera.... denna som är upplagd idag handlar om att kunna sätta på o stänga av VoiceOver som finns i iPaden. Få egen text eller text från internet uppläst!

onsdag 23 mars 2011

iPad/Android projekt i fsk & f-klass!

Vill göra reklam om vårt projekt och jag återupptar min Blogg för att bla skriva om det som kommer att hända i Projektet men även skriva om mitt arbete som e-mentor på Pedagogiskt centrum. Händer just nu! vi provar oss fram att göra små enkla filmer. Om iPad och om Berta dockan som gillar NTA! Natur & Teknik för Alla. Det finns olika Teman som kommer att filmas för att synliggöra hur de ser ut inom kort. Gruppskypa - dela skrivbord och hålla i en utbildning!

Följ oss på Twitter @malinfolster @kamgopie @ulrikajonson

http://malinfolster.blogspot.com/

tisdag 22 mars 2011

iPad start av en snart 3 årig pojke.

Om iPad film 1
Filmsnuttar gjorda av en iPhone. Lätt och kul!

måndag 21 mars 2011

iPad/Android projekt i fsk & f-klass!


Spännande och jag är en stolt projektledare som gör detta tillsammans med 7 st duktiga pedagoger. Vi håller på från jan - november då vi kommer att ha en stor slutredovisning för intresserade. Under tiden så träffas vi fysiskt minst en gång i månaden och Bloggar samt Twittrar om projektet. Vi är med i ningen som är en digital mötesplats som ej är öppen för alla men i stort sett öppen för alla att söka medlemsskap i... hm blev lite konstigt! Resultat från i fredags när Apple hade samlat några... att Nacka kommer till oss på Pedagogiskt centrum och vill träffa projektgruppen. De har också iPad försök på 2 förskolor. Jättekul att kunna delge varandra och ev samarbeta framöver över kommunerna... måste väl finnas fler kommuner som satsar? kontakta mig!

fredag 25 februari 2011

Förbered er på Earthhour


Den 26 mars kl:20:30 är det Earthhour - för att förbereda sig för detta kan förskolor, grundskolor & gymnasieskolor ta del av ett utbildningsmaterial som ni återfinner på WWF´s sajt. Materialet är gratis & så här skriver WWF själva på sin informationssida:

"Earth Hour handlar om 60 minuter. Gör hela vecka 12 till en Earth Week i skolan och utveckla elevernas handlingskompetens för en hållbar utveckling. Det handlar om att veta, vilja och att kunna!"

torsdag 17 februari 2011

Förskoleklass + iPad = santEfter en dag med fingrarna fast i tangentbordet & tankar i visioner, var jag bara tvungen att se vad som händer i verkligheten, bland eleverna på den skola vi fått förmånen att följa & arbeta med lite nu och då... så, jag googlade och en skärmdump senare ligger min googelsökning på e-mentorsbloggen.

Om du inte redan hittat till Rektor Jespers twitter, blogg eller Vallaskolans förskoleklass blogg - passa på att ta en titt nu!

Det är kommer mer om iPad i förskolan via projektledaren Malin Fölster - följ hennes & förskolans iPad projekt. I förskolan har vi Maggan Ljungberg som twittrar om projektet.

onsdag 16 februari 2011

Digitalt berättande

Det har varit tyst från Ulrikas test- & tankevärld ett bra tag nu. 
Nog har jag tänkt många tankar, nog har jag testat mängder av 
tekniska små under...men lusten att skriva har saknats. 
Efter att ha testat appar till iPad under en tid har jag nu återgått 
till att testa iPhone igen. Då fann jag ett underbart bra verktyg 
för digitaltberättande...

Storyrobe är appen för för dig som vill göra små filmer med 
dina fotografier, lägga till en berättar röst & 
ladda direkt upp på You Tube eller mejla filmen till en vän. 
På min näthinna finns bilden av en grupp barn eller elever
som är på utflykt, de har en blogg där de beskriver vad de
gör i sin verksamhet under dagarna. 
Nu vill de inte enbart ha en bild som förstärker deras text,
de vill göra film! 

Om någon av ex pedagogerna har tillgång till iPhone eller iPad,
kan gruppen gör en småfilmer på ett enkelt sätt och vips 
så lever bloggen på ett nytt sätt. 
Jag tänker även att det är bra för att stödja minnesfunktionen: 
- Vad gjorde vi igår, förrgår etc när vi var i skogen? 
-Vi tittar på vår film!

Här ett smakprov som jag har gjort i Storyrobe.

Appen kostar ingenting just nu,
 när jag skriver det här inlägget.

fredag 14 januari 2011

Google Apps - så här lätt kommer man åt dem!

Jag vill tipsa om ett superbra sätt att hålla ordning på alla google apps med endast en inloggning! Det är en beta än så länge men jag tycker att den fungerar klockrent! http://gpanion.com/

fredag 7 januari 2011

torsdag 6 januari 2011

Awesome Library

Plockade upp en tweet & det var en spännande länk - testa själva på Awesome Library.
Har vi i Sverige något liknande?

torsdag 2 december 2010