lördag 28 november 2009

Anställda får pengar för att själva ta ansvar för sin arbetsdator

Att hitta modellen för att garantera pedagoger ett modernt IT-arbetsverktyg (läs: dator) har länge varit en fråga i kommunerna. Lösningarna kan se väldigt olika ut, men jag har aldrig hört talas om det upplägget som presenteras i Computer Sweden:

- Citrix anställda erbjuds 2 100 dollar, motsvarande cirka 14 500 kronor, per treårsperiod om de själva vill välja, köpa in och sköta om sina arbetsdatorer.
- Pengarna läggs på den anställdes lön och är skattepliktiga.
- Radar Groups upplägg ser lite annorlunda ut. Företagets anställda får varje år 4 000 kronor som de själva kan disponera efter tycke och smak. Den anställde slipper skatta för pengarna genom att utgiften skrivs som en reseräkning.
- Den användare som vill ha en dyrare dator får skjuta till pengar ur egen ficka.

Något att tänka på i kommunerna?

söndag 22 november 2009

Pluggakut i Södertälje?


Skärmtiden bland unga har under de senaste 20 åren ökat markant. Det gamla folkbildande idealet där Utbildningsradion garanterade folkbildande TV-tid har inte riktigt slagit igenom på internet även om goda försök hela tiden görs. Se exempelvis www.ursmart.se.

Men myndighetssatsningar i all ära, själva grunden för lärandet kommer alltid att byggas kring pedagoger, och pedagoger som i sina kroppar kan skapa utrymme för dialoger utifrån en rimlig tolkning av eleverna och deras situationer. Som jag läste på tåget i ett helt annat sammanhang så kan det ju aldrig vara fel på användaren (se The user is always right - a practical guide to creating and using personas for the web)

Vad jag nu frågar mig är: Finns du pedagog i Södertälje som skulle vilja hjälpa till att bygga upp en pluggakut - en praktisk tillämpning av att möta eleverna på nätet?

kinesiska på internationella montesori fsk i Stockholm

Förskola med ett annorlunda val!
Spännande tider med nytänkande kring hur vad och när ska barn lära sig tex ett språk till!

Klicka Här för att komma till UR sida och lyssna på ljudklippet.

underbart tycker jag!

Språkval tidigt!

onsdag 18 november 2009

Intel lanserar bärbar textläsare


Intels nya bokläsare Intel Reader för personer med lässvårigheter som dyslexi och nedsatt syn. Med en kamera ser Reader texten och översätter den direkt till tal. Läsaren har en inbyggd kamera på fem megapixel som man kan rikta mot en sida med text och ta en bild. Den översätter sedan bilden till digital text som kan visas i valfri storlek på skärmen, och den kan också läsa upp texten - i inbyggda högtalare eller i hörlurar.

Apparaten är utvecklad vid Intel Digital Health Group och är tänkt för personer med lässvårigheter, allt från dyslexi till blindhet. Bakom själva produkten ligger en Intelanställd som själv är dyslektiker.


Till läsaren finns ett slags stativ, Intel Portable Capture Station, som ska göra det lättare att skanna in större mängder text, exempelvis hela böcker.

söndag 15 november 2009

Lista för ett lyckat klassrum funnen

Idag twittrade @web20classroom om denna härliga sajt . väl värd ett besök. Personligen uppskattade jag Ken Royals lista:

lördag 14 november 2009

"Kunskap är inte ärftligt"...

Foto Ulrika J: Varning!

-"Det är bra att ha någonting under raden - typ", svarar en ettagluttare på frågan om denne person har något att säga om läsning. Jag hade förväntat mig att det skulle vara ett annat svar... kanske att det är roligt att läsa.... 7-åringen fyller på med att det är bra att kunna läsa, då klarar man mer själv. Jag läser forskning.se med tema läsning och de menar att kraven på läsning ökar, vilket jag tror att vi alla kan skriva under på då vi alla har medieflödet & i utbildning det vidgade textbegreppet att förhålla oss till. Ett påstående de gör på forskning.se är att "kunskap är inte ärfligt", lär mer om det hemliga språket på deras sajt. Själva skriver forskning.se som intro:

"

L

äsnin

g

Läsning
Kraven på att kunna läsa, och att läsa bra, ökar. Är skolan redo för den utmaningen? Vad består den egentligen i? Är det så att vi lär oss läsa som vi lär oss cykla - en vacker dag fungerar det bara, eller är det mer komplicerat än så? Och vad säger forskarna om läsförmågan hos dagens unga?"

Läs ett av mina andra blogginlägg som handlar om läsning på

Teaching & Learning With The New York Times

Varför inte se möjligheterna och använda The New York Times utbud för skola, utbildning & pedagoger? Det skulle vara spännande att integrera Samhällsorienterande ämnen med engelska och göra en Quiz om Berlinmuren på engelska...

torsdag 12 november 2009

Boka MSN-tid med forskaren Cecilia LöfbergVad spännande att se hur en ungdomsmottagning tar plats på nätet, och hur de närmar sig ungdomarna med ett tonfall som känns alldeles klockrent. Att sedan knyta an med forskning via MSN ser också det lovande ut. Väntar med spänning på att se om Cecilia lyckas få till några intervjuer. Min egen erfarenhet säger mig också att just stöd och råd kring frågor som är så brännande under tonårstiden är särskilt lämpliga att webbifiera (både 1.0 och 2.0) - se wikipedia för en förklaring http://sv.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

Till ungdomsmottagningen UMO

måndag 9 november 2009

Teachmeet på Skolforum

För första gången anordnades Teachmeet i Sverige: e-mentorerna var på plats. Här visade pedagoger för pedagoger sina tankar om IKT, 21th centurylearning, projekt och diskuterar. Ta del av Teachmeet 2009 på Skolforum via You Tube.

www - whatever, whenever, wherever...

Teach me to think...

fredag 6 november 2009

Google realtidssökning och (nät)identitet

Hur blir ditt digitala liv - efter döden? frågar sig Aftonbladet i dagens upplaga och jag kan inte annat än något förundrat läsa en artikel där identiteten på nätet intimt blir identisk med identiteten IRL (In Real Life). Facebook och andra sociala medier har visserligen gjort det tydligt att det finns uppenbara poänger med att förbinda nätidentiteten och IRL-identiteten, men detta faktum betyder inte att man därmed kan dra ett likhetstecken mellan nätidentiteten @henrikwidaeus och den Henrik Widaeus som sitter och skriver just nu. Framför allt handlar detta om att jag som skriver här just nu inte på något sätt kan kontrollera vad som händer med nätidentiteten henrikwidaeus. Låt mig ta två exempel:

1. För att ändå få någon slags illusion av kontroll erbjuder nätet möjligheter att realtidssöka på begrepp, namn o dyl. Exempelvis går detta att göra i sökmotorn Google. Se bilden här under:Under det senaste dygnet har alltså nätidentiteten henrikwidaeus gjort något, varit inblandad eller nämnts på nätet. Nyfiket klickar jag på länken och vips är det någon som betraktar henrikwidaeus som en omvärldsbevakare (bland andra omvärldsbevakare), vilket är helt okej med mig:Efter detta kommer naturligtvis den delen av Henrik Widaeus bakom tangenterna som kan känna igen sig i epitetet omvärldsbevakare stärkas, och detta möjligen på bekostnad av andra delar? Mångfalden och förståelsen av identiteten/subjektet i det nya digitala landskapet är svårgreppbart, men påminner i hög grad om tidigare diskussioner, såsom exempelvis Deleuze och Guattari inleder i A Thousand Plateaus:

"The two of us wrote Anti-Oedipus together. Since each of us was several, there was already a crowd."

Också litteraturvetenskapens erfarenheter om en författarens död och intertextualitet (dvs omöjligheten att hitta den unika eller ursprungliga texten) påminner om det som nu i hög grad blir en allmän erfarenhet (bloggar, facebook, twitter etcetera).

2. Eftersom nätidentiten henrik widaeus aldrig går att kontrollera är det inte omöjligt att han börjar "göra" saker som jag som sitter bakom knapparna inte på något sätt förstår hur jag står i relation till. Här nedan följer en sådan recension:Ps. Måste kanske förtydliga att denna recension rör filmen Alien vs. Predator, att recensionen återfinns på en filmsajt som hyr ut film, och att jag bakom knapparna visserligen har sett denna uselt usla film, men aldrig någonsin skrivit en filmrecensionen :-)

tisdag 3 november 2009

Malin Fölster tog emot 18 st. VFU studenter på besök på Pedagogiskt Centrum. Vilket tillfälle at få visa material som är matnyttig för de blivande lärarna. Pedagogens Start sida! E-mentorernas blogg! Allmänt hur sidan är upplagd! Förskolans hemsida och om PIM delen.

Jag visade dem hur en uppgift gällande PIM 1,2 och 3 kan se ut och det verkade uppskattat, något som de själva kanske kommer att hamna i sedan som färdiga lärare.
Visning av programmet Photostory, som är ett gratis program, fick de sedan arbeta med/ i själva ett tag. Det fanns också tid till att prova lite olika program på Kid Smart datorn. En av de 20 st. datorer som IBM har skänkt till förskolorna i Södertälje kommun.
Ett härligt gäng som kommer att bli ett tillskott ute i verksamheten när de är färdigutbildade.