lördag 31 oktober 2009

Endast 3% av svenska bloggar är mer inflytelserikaE-mentorerna på spaning har nu funnits i lika många månader som 2009 är gammalt. Intensiteten har ibland varit väldigt hög, samtidigt som den ibland bara har burits fram av enskilda e-mentorer. Ofta har spännande tankar startat just ur ett blogginlägg, spillt över på de samtal vi e-mentorer har, och inte på något sätt begränsat oss till de sex ansikten som syns här ovanför. Vad och vilka som kan kalla sig för e-mentorer har aldrig varit någon viktig fråga för oss. Vi vill se flera lokala e-mentorer ute i skolorna i Södertälje, men vi tycker också att det är jättespännande när andra vill hjälpa till med att vara e-mentorer, vilket ibland händer på e-mentorsbloggen jaglärmigteknik

Men hur håller man koll på om det finns några läsare i bloggen då? Den enda riktigt spännande kollen vi har haft på detta hittils är FEEDJIT Live Traffic Feed och antalet kommentarer som vi med glädje tar emot (Google Analytic har vi däremot aldrig brytt oss om att koppla in på den här bloggen). Spännande då att använda en tjänst som heter inflytande.se och köra bloggen. Och vad ännu roligare när man får se att bara 3% av svenska bloggar är mer inflytelserika. (Jo då jag har testat att köra några andra och visst får vi stryk av både Ugglemamman och Skolväskan, men bara med en procent :-)

Ps. Kan bara inte låta bli att tänka på hur detta skulle kunna bli en riktigt spännande övning/tävling i ett sammanhang där marknadsföring är viktigt. Som i ordet "entreprenöriellt lärande" (vars tungvrickningseffekt kanske är god reklam trots allt)

fredag 30 oktober 2009

Vad kul när ABC-planschen flyger söderut!Bild från en artikel i Sydsvenskan (Verkligen läsvärd om att investera i pedagogdatorer)

ABC-planschen är ett riktigt roligt exempel på kollaborativt arbete där Henrik Widaeus, Marie Linder och Joachim Thornström under några dagar skapade en modernare ABC-plansch. Se bloggposten ABC för ditt klassrum

Google Wave

Google Wave är en spännande digital mötesplats som kommer att ge lärare och elever nya möjligheter till ökad förståelse av hur mötet elev/teknik/pedagog kan fördjupa och skynda på lärandeprocesser. Man kan tänka sig att detta kan gå till ungefär så här:Bilden visar the Mechanical turk som är spännande i sammanhanget. Som begrepp återfinns det exempelvis i Amazons mechanical turk och går tillbaka på en schackspelande automat från 1700-talet, föreställande en turk. Publiken trodde att det var en maskin som spelade schack, men inuti satt det en människa gömd, som var den som verkligen utförde dragen. Se Digitalis filosofi - människor, modeller och maskiner. Om vi föreställer oss Wave utifrån ovanstående bild och sätter in den i ett lärande sammanhang borde människan i lådan rimligtvis kunna uppfattas som en del i pedagogrollen i den nya världen. Alltså elev/maskin/pedagog i ett och samma gränssnitt.

Exempel på tillämpning i Google Wave:

A. Hur hjälper du eleven i processkrivning? 1. Var aktiv i en våg tillsammans med eleven. När du är aktiv och närvarande kommer du att kunna iaktta exakt hur eleven arbetar med sin text, det vill säga i realtid se varje bokstav som tillkommer och försvinner i dokumentet, hur bilder och videoklipp förs in och ut. Du kan också gå in och hjälpa eleven med strukturerande element etcetera. 2. Möjligheten att i efterhand spela upp varje förändring eleven gjort borde kunna ge nya insikter i hur skrivandet går till... var styrkorna finns... (och hur copy and paste fungerar) - Detta är ett, utifrån tidsaspekten, mer troligt scenario. 3. Kollaborativa texter. Detta är det mest spännande området att utforska i wave. Elever i samarbete, som troligtvis kommer att inta olika roller; den strukturerande, den språkligt rättande, den kreative etcera.

Morgonfunderingar med mobilen i fokus

En solig morgon, varmt kaffe, barn som pysslar på och en fredagsledig e-mentor som går igenom veckans lagrade bokmärken...plötsligt går jag igenom ett helt galet bildspel om mobilen utveckling på PC World Tjek På Teknologien. Jag kände att det här vill jag dela med mig av med tanken: vad kommer mobilen att vara för oss på några års sikt... I samma anda bläddrar jag i dagens upplaga av en stor morgontidning och fastnar i tanken vid en reklam sida från ett stort telebolag...i reklamkampanjen har de lyckats fånga en viktig fråga som många familjer står inför "Vad kommer först? Börja använda smink eller egen mobil?"... Det är en diskussionsfråga utan tydligt svar, men med tanke på teknikutvecklingen & de möjligheter som den för med sig funderar jag på vad mobilen kommer att betyda för oss i framtiden...

onsdag 28 oktober 2009

Litteraturbanken.se

När Skoldatateket i Södertälje ställde ut med Dyslexiförbundet FMLS & FDB på Skolforum nu i veckan, var Litteraturbanken.se en av våra montergrannar. Visst gillar jag böcker, visst läser jag mängder med litteratur och jag gillar att litteraturen finns tillgänglig på nätet! För Litteraturbanken.se finns det potential att kunna bli en oerhört bra sajt - det gäller att se möjligheterna med litteratur på nätet. I sin pamflett menar litteraturbanken själva att denna sjat är under uppbyggnad - jag hoppas att vi kommer att se mer av sajten och att webbplatsen utvecklas och blir den resurs den skulle kunna vara i ex svenska ämnet i skolan. Jag kommer att följa utvecklingen med spänning!

Litteraturbanken.se är en ideell förening. Dess medlemmar är: Svenska Akademien, Kungl. biblioteket, Spårkbanken vid Gbg´s uni, Svenska vitterhetssamfundet & Kungl. Viterhetsakademien.

lördag 24 oktober 2009

A Web 2.0 Workout

För dig som vill pröva på Webben 2.0 finns här några riktigt trevliga utmaningar:

torsdag 22 oktober 2009

Ut med pennan...

Diskutera i UR Skolfronts diskussionsforum på temat:

"Penna eller dator - vad tycker du?


Är det dags att slänga ut papper och penna från skolan och låta eleverna lära sig läsa och skriva på datorn i stället?"

tisdag 20 oktober 2009

The Poetry Archive

Varför inte testa The Poetry Archvie i engelska undervisningen i högre skolåldrar / gymnasium eller varför inte i lägre åldrar för att bli inspirerade, att höra språket ger inre upplevelser...

Informationsflödet & hjärnans formbarhetNär jag slog upp pappersupplagan av DN idag (läs 091020) fastnar mina ögon på en rubrik som menar att "Äldre blir smartare av internet". I ingressen skriver Anna Bratt: "Äldre personer som använder internet blir smartare och bättre på att fatta beslut. Efter bara en veckas regelbunden surfning syns förändringar i hjärnan, visar ny forskning". För några dagar sedan läste jag en artikel om "WoW gör dig till en bättre chef" i nr 10 2009 av Chef. I artikeln menar någon att det kan vara positivt att spela realtidsspelet WoW (World of Warcarft): "...det är utvecklande för hjärnan eftersom du hanterar stora mängder information på kort tid". Artikeln menar vidare att att spelet utvecklar ditt strategiska tänkande samt övar samarbete & att fatta beslut. Parallellt med att jag läst dessa artikelar har jag ägnat tid till att läsa Torkel Klingbergs "Den översvämmade hjärnan" som behandlar ämnet arbetsminne, IQ & informationsflödet i vår tid. Ytterligare en synvinkel på vad hjärnan har förmåga till. Jag läser s. 22 ..."Det är förmodligen när vi hittar våra gränser, och en optimal balans mellan krav och förmåga, som vi inte bara känner en djup tillfredsställelse, utan också utvecklar vår hjärnas kapacitet som mest". Boken ställer sig & dig frågan om informationsflödet kommer att ge oss alla koncentrationsproblem eller om de ökade kraven bidrar till att öva upp våra hjärnor till att utveckla dess kapacitet...

söndag 18 oktober 2009

The Twitter Experiment - UT Dallas

Dr. Rankin, professor i historia på UT Dallas,ville veta hur hon kunde nå fler studenter samt involvera fler i studentgruppens diskussioner såväl i som utanför det fysiska rummet...hon hade hört talas om twitter... http://www.emac.utdallas.edufredag 16 oktober 2009

Maria Henriksson, en e-klok pedagog


På Teknikgymnasiet i Södertälje arbetar en specialpedagog som heter Maria Henriksson. När Ulrika Jonson, e-mentor på Pedagogiskt centrum hälsade på henne och frågade varför hon är e-klok, svarade hon att hon upplever att det är för att hon ser möjligheter med dagens teknik för de elever hon möter i sitt arbete.

Elevernas verklighet är fylld med teknik
Att anpassa undervisningen till elevernas verklighet ser hon som en del i sitt pedagogiska uppdrag - och elevernas verklighet är fylld med teknik. De har mobiltelefoner, USB-minnen, datorer, Mp3-spelare som sina dagliga instrument...och inte minst sig själva som resurs. Vilken enorm kunskapsbank! Det här är Marias ingång i arbetet: eleven som en resurs, eleven som äger kunskap om vad det är de behöver mer av för att klara skolarbetet. Men Maria upplever också att uppdraget att anpassa arbetssättet för elever med funktionshinder som inte syns - men märks stundtals kan vara frustrerande. Hon gör liknelsen med en rullstolsburen som i självklarhet måste ha sin rullstol, men där det för eleven som har diagnosen ADHD blir knepigare att ordna verktyg till, och få förståelse för att tekniken faktiskt underlättar elevens skolarbete. För att beskriva hur hon arbetar berättar Maria att de har kommunlicensprogrammen Stava Rex, SpellRight & WRP talsyntesprogram inlagda i samtliga datorer. Att arbetet med programmen i synnerhet gynnar de elever som har svårigheter, råder det inget tvivel om, men hon ser också poänger i ett allmänt användande. Det är viktigt att de elever som har läs och skrivproblematik oavsett diagnos skall kunna arbeta med dator som stöd i skolan.

Skanna texter, Daisyspelare och studieteknik
Det hon ser som en viktig uppgift är att presentera sig för alla elever, göra en generell enkät för alla elever där hon kan se vad eleverna har för sorts skolbakgrund. Efter det följer enskilda samtal med de som visar sig ha behov av stöd i skolan av olika skäl. Det blir även samtal med mentorer och andra lärare för att beskriva den enskilde elevens svårigheter och typ av stödbehov. Allt för att underlätta skolarbetet för eleven. De elever som har behov att få texter tillgängliga genom uppläsningsstöd får det stödet. Maria hjälper till att skanna texter och lägga över till USB. På så vis kan eleverna få texten uppläst i en arbetsdator med hjälp av ett talsyntesprogram. Eleverna kan även få tillgång till DAISY-spelare. Parallellet med arbetet med introduktionssamtal och tillgång till alternativa verktyg, har Maria så kallade studiesamtal. Det är ett rådgivande samtal angående studieteknik - då upprättas en studieplan. I detta arbete vill Maria få med såväl elev som föräldrar.

Varför gör du detta?
Maria menar att hon gör det här arbetet med utgångpunkt från att hon är elevernas språkrör och för ett lärande i tiden där hon ser möjligheter med tekniken!

Foto och text Ulrika J

torsdag 15 oktober 2009

Google Translator Toolkit nu med 345 språkOm du inte redan har testat Google Translator Toolkit är det hög tid nu. Nu finns 345 språk i verktygslådan, vilket gör det möjligt att översätta åt båda hållen. Exempelvis mellan svenska och franska som i skärmdumpen här ovan (Klicka för att förstora)

Se också följande blogginlägg:

http://e-mentorerna.blogspot.com/2009/06/nu-ar-jag-exalterad-google-translator.html
http://jaglaermigteknik.blogspot.com/2009/07/google-translator-toolkit.html

onsdag 14 oktober 2009

Flow

Vilken fantastisk dag - konstaterade vi då vi tog en gemensam titt i vår google kalender under vårt nyckelmöte på Pedagogiskt centrum idag. Det var med glädje vi själva tydligt såg att våra göranden finns i många olika delar av vårt arbetsområde... Modersmål, Pedagogisktcentrum, evidensbaserat antimobningsprogram för en lokal grundskola, IKT & specped på frigymnasium, mål år 3 med implementerarna, förskolan med rektorsmöte, NTA & det lokala näringslivet, Sthlms uni ger utbildning lokalt, lokala e-mentorer & sist men inte minst Grön Flagg - Hållbar utveckling. Det har varit en bra dag!

tisdag 13 oktober 2009

Tänkvärt inlägg i debatten om sociala medier på schemat

Visst är rubriken på inlägget i debatten om barns datorvanor lockande att läsa? Med en kopp hett kaffe och DN till frukost kan jag inte låta bli att reflektera över ett inlägg på Skriv i DN (091013). Av rubriken att döma tror jag mig få läsa om pekpinnar - men döm om min förvåning! Jag läser "...sluta vara rädda för sociala medier. Sätt er in i dem i stället." I inlägget menar skribenten att det vore bra om ämnet "Sociala medier" återfinns i skolans arbete. Skribenten menar vidare att skolan bör arbeta med sociala medier så att elverna blir medvetna om hur de bör agera på nätet. En kunskap att värna om, anser även jag. På Pedagogsikt centrum i Södertälje har vi numer en IKT-boklåda som är bokningsbar via SLI. Den innehåller en klassuppsättning med titeln "Snyggast på nätet" samt skrifterna Digitalis Filosofi samt Ungas integritet på nätet. Dessa skrifter kan fungera som handledningar i arbetet med sociala medier, de finns även att ladda hem eller att beställa gratis. Att arbeta med det som är elevernas verklighet engagerar, det som är påtagligt blir på riktigt - vart ska skolan befinna sig? I framtiden som är här, tror iallafall jag...

måndag 12 oktober 2009

Tools for Teachers

Ännu ett fynd på Twitter: Tools for teachers - en samlingssajt för pedagoger att ta stöd i för att bygga sitt 21th century classroom. Mängder av tips väntar den som utforskar sidan som är sammanställd av Sue LeBeau.

onsdag 7 oktober 2009

Math PlaygroundInteraktiv matematik på Math Playground var en underbar sida som jag plockade upp via en tweet från overseas. Stacy Bodin heter kvinnan som ligger bakom att fyndet var möjligt att göra. Upplev bland annat hur matte kan vara vägen till just det yrke du valt ... Varför ska vi kunna matematik? Ta en djupdykning i sajten, godbitar!

Amazons läsplatta på väg till oss

I dagens Metro (091007) berättas att Amzons läsplatta Kindel kommer till Sverige i senare delen av oktober (läs 2009). Plattan lär ha blivit en braksuccé i USA. Via 3G-nätet kan vi lägga till böcker och tidningar mm till plattan. Hundra länder står på tur att få tillgång till tekniken - Sverige är ett av dessa! Enligt Metro kommer priset att ligga på ca 2000 kr

Myths of Digital Literacy

Socialamedier förändrar vårt sätt att kommunicera - hur påverkar det vår läs- & skrivförmåga? Här delar Andrea Lunsford från Stanford University med sig av sina erfarenheter. Tipset om detta klipp kommer från Stefan Pålsson.

måndag 5 oktober 2009

Kompetensdagarna

Tisdagen den 27:e oktober erbjuder Stockholms universitet alla skolor i regionen kompetensutveckling med föreläsningar, seminarier & workshops. Allt gratis!

Bloggande rektor

Läser i lördagens LT med förtjusning om en Södertälje rektor som bloggar om skolans arbete - Charles Winell sätter Södertälje på den digitala skolkartan. Jag citerar ur LT: "Jag vill skriva kontinuerligt, till exempel varje fredag. Jag kommer bland annat att ta axplock ur lärarnas veckobrev". Läs Charles blogg på helenelundsrektorn.bloggagratis.se

Wicka

foto Ulrika J: Vem är Nanna?

I helgen satt vi i vår familj och pratade om vad barnen gör i skolan, dottern 10 år arbetar just nu med tema om vikingar. Hon hade sett vägskyltar med asagudarsnamn på och funderade högt över vilken gud Nanna kunde vara. Den goda modern & den gode fadern säger vänligt med en mun: - "Google det!" Dottern svarar snabbt med ett klurigt leende på läpparna: - "Nej, det är bara att wicka det!" Anna 10 år har infört ett nytt begrepp i vår familj, kanske har hon infört det för fler än för oss, hon inte bara googlar ord, företeelser hon wickar även det hon undrar över på .... visst, Wikipedia!
Frågan är hur det bör stavas...det låter som wicka när hon säger det, men det ser lustigt ut i skrift... Slår jag upp ordet på Slangopedia - en ordbok för slang och sköna uttryck som du säger dem, så finns ordet och de stavar det wicka.

Språken i mitt liv...

Språkrådet initierar tävling där personer från 19 år kan göra en film, ett slags digitalt berättande, på temat "Språken i mitt liv". Att filma med mobiltelefonen ger rådet själva som tips!

torsdag 1 oktober 2009

Pedagogiska eftertankar i förtid...

Klipp från Pedagogiska magasinet 1983...inga fler ord, bara upplev!


Det finns risk att vi halkar efter...

Lyssna till professor Tomas Kroksmark, professor på Jönköpings universitet. Han anser att Sverige borde satsa mer resurser på exempelvis lärarutbildningen och på pedagogik kopplat till IT-frågor. Många länder prioriterar kunskaps- och utbildningsfrågor och vi i Sverige borde också göra det.

Besök
KK-stiftelsens webbplats