onsdag 30 september 2009

100 000 får testa...

För att förstå hur Google Wave fungerar, ta en titt på videon...en ganska lång titt...men nu vill jag ha...vad kommer det här göra med vårt sätt att kommunicera on line? Det är frågan på min näthinna ikväll... Hittat på HD.se

måndag 28 september 2009

Kurs i Alternativa verktyg

Foto Ulrika J: Kurs med Skoldatateket

Idag ger Skoldatateket kurs i Alternativa verktyg - information om en del av de verktyg som finns på marknaden, information om vad våra styrdokument säger, vi visar tekniska verktyg och testar programvaror & apparater som kan kompensera det funktionshinder som gör att jag inte kan tillgodogöra mig text. På dagens program står: Word Read Plus (WRP-talsyntesprogram), StavaRex, SpellRight, Alpha Smart, DAISY, digitala ordböcker, mobiltelefonens fantastiska intåg i vår verktygvärld ... Orsaken till att vi arbetar med WRP, Stava Rex & SpellRight är att Södertälje kommun har dem på kommunlicens, vilket innebär att alla kommunala skolor får ha dem installerade på alla sin utbildningsdatorer.
Den här dagen samtalar vi om tidsenliga alternativa verktyg och förhållningssätt.

söndag 27 september 2009

En egen dator...

Foto Ulrika J: Egen dator

Lördagen den 26 september 2009 gjorde jag, Ulrika på Skoldatateket, en felsväng på väg till en mässa. Vad skådade då mitt norra öga? Jo, en skylt som deklarerade att den här förskolan minsann arbetade med egen dator till alla...
Det blev en rättsväng ;-) - för mig så att säga!

Cyberrymdens slavar - den nya nya ekonominI en verkstad utanför Shanghai sitter unga killar och "powerlevlar" rollfigurer åt ett amerikanskt företag som i sin tur säljer rollfigurerna vidare. Dessa verkstäder kallas för Gold farmers eller Game Sweatshops Sammanhanget kan vara lite knepigt att förstå, men går lite förenklat ut på att det ska vara möjligt för en äldre gamer (säg i trettio års åldern) att betala sig fram i en onlinevärld (exempelvis World of Warcraft) som annars kräver oerhört mycket tid för att ge den sorts belöning den äldre gamern är ute efter. Eftersom dessa onlinespel spelas av en sådan oerhörd mängd människor byggs här en ny ny ekonomi upp där mäklarfirmor på internet, så kallade MMORPG Service Companys, kasserar in stora pengar. Se exempelvis http://www.ige.com En sökning på WoW på blocket.se ger en föraning om hur denna värld fungerar...

På Pedagogiskt centrum media (SLISE) finns en oerhört intressant och välgjord dokumentär om fenomenet. Om du har konto är det bara att logga in:

fredag 25 september 2009

Blended?

Läser ikväll i Ny teknik om den nya trämobilen från DoCoMo... blended?

I möjlighetsmaximerarnas land

Detta har varit på min näthinna länge nu, sedan i maj månad, sedan konferensen om Framtidens Lärande. e-mentorerna hade förmånen att höra & uppleva Thomas Furth från Kairos Future föreläsa på temat:
I möjlighetsmaximerarnas land, Thomas Fürth
Visst väcker presentationen, även utan talare en hel del tankar. Idag har jag lagt till ngn bild på Telegepedagogernas ning - jag hoppas på att någon mer än jag tar sig tid att fundera över vissa av tankarna som presenteras av Thomas Furth några varv... Hur ser vi på kunskap i det 21:a århundradet i skolan?


Posterous.com


Att slippa uppdatera multipelt på sina webbplatser -

det är posterous.com till för. Den är till för autoposting till twitter, facebook, flickr, blogger, typepad, wordpress, livejournal, xanga, tumblr...tar formaten jpg, mpg, mp3, pdf... posterous menar själva att detta är ultimat för den som inte publicerat on line tidigare. Har du mejlat - kan du göra detta oxå. Mejla från g-mail, hotmail, Yahoomail & AOL mail för att publicera på din posterous. Min ställen på nätet börjar bli många så jag har precis gjort ett konto och ska utforska mer...

Tipset kom från Marcus Sundgren Mittuniversitet Utbildningsvetenskap

Outside the box?

Sista dagarna har jag läst en, förvisso äldre rapport från OECD 2008, med titeln 21th century learning enviroments. För att återknyta till de inlägg jag gjort tidigare på den här bloggen om "Think out the box", tar jag nu upp Stephen Heppells artikel i rapporten. Rubriken är "Once we are "outside the box", will we still need it?" En något provokativ rubrik, läs och diskutera - hur förhåller vi oss till kunskapsbegreppet och lärandet i den 21:a århundradet? Ta dig tid att lyssna till Stephen Heppell när han reflekterar över lärandets karaktär i vår tid...

Slide share presenterar Parent Toolbox

Idag läser jag SlideShares nyhetsbrev och de presenterar Parent Toolbox. Här kan man testa Microsoft Office for free, gå med i olika sociala grupper som tar upp olika ämnen som berör hem & familj. Ex. läxor...scheman...kokbok...etc. Undersök!

onsdag 23 september 2009

Matematiken som sublimt objekt


bilden är hämtad från Ursmart

Den slovenske filosofen Slavoj Žižek använder termen "sublimt objekt" för att tala om delar av verkligheten som vi av någon anledning upplever som speciella, men svårfångade. Ludwig Wittgenstein beskriver något liknande i en av anteckningarna publicerade i Om visshet där han skriver om det "till vilka man som förhäxad gång på gång kommer tillbaka". Den del av verkligheten som ligger längst bort inom vår upplevelsehorisont, men till vilket vi eller vi i ett sammanhang ofta återkommer. Idag funderar jag kring skolmatematiken. Allt oftare på senare tiden hamnar jag i diskussioner där frågor om matematiken väcks. Frågorna vandrar från hur multiplikationstabeller kan automatiseras, till hur mobiltelefoner (eller datorer eller miniräknare) ändrar våra matematiska strategier till själva grundfrågan Vad är matematik? Där finns också äldre erfarna människor som berättar om hur lite matematik de tycker sig ha använt i sitt liv. Utav en slump fick jag tag i ett avhandlingsutkast som just rör dessa frågor och var ur nedanstående citat är hämtat:

Typiskt för skolans sätt att tala och förhålla sig till matematiken är att den framställs just som något man i skolan aldrig till fullo kan behärska. Skolans kursplaner innehåller alltid mindre delar av matematiken. På en psykologisk nivå motsvaras detta faktum av en känsla – delad av lärare och elever – av att vara relativt okunnig i förhållande till matematiken "som helhet".


I skolans diskussion om varför matematiken är viktig beskrivs den ofta som ett oundgängligt redskap för ett aktivt medborgarskap, vilket kontrasterad mot den gamle aktive, framgångsrike medborgaren som säger sig ha använt väldigt lite matematik blir till en märklighet. Eftersom jag själv erfar att jag tycker att matematiken är speciell och viktig, men också har uppenbara problem med att berätta varför fortsätter jag med intresse att läsa Sverker Lundins avhandlingsutkast som du hittar via den här länken >

tisdag 22 september 2009

Regionsträff med Skoldatatek


Idag har Katarina Öhman från Softogram samt Anna Brinning från Dolphin varit på Pedagogiskt centrum & Skoldatateket och visat sina produkter. En givande eftermiddag med en bra diskussion om möjligheter!

Uppläsningsstöd som webtjänst


Ett kostnadsfritt uppläsningsstöd för privata bloggar. Eftersom det är gratis så följer det med reklam - dock inte så att man störs direkt. Det finns inte heller några inställningsmöjligheter - hastighet, röstval etc! Vill man ha detta uppläsningsstöd på officiella sidor kostar det och då får man förhoppningsvis tillgång till anpassade inställningar och ingen reklam.
Jag installerade widgeten på min blogg och resultatet kan man lyssna på här. Klicka på texten "Lyssna" ovanför varje inlägg! Innan man lägger till widgeten på sin personliga blogg får man möjlihet att välja kvinnlig eller manlig röst.

lördag 19 september 2009

Dysinternetti - ordet vi hoppas slippa använda


Läser just Att platsa i en skola för alla - Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan där författarna Eva Hjörne och Roger Säljö på ett enkelt och tydligt sätt redogör för hur elevhälsoteamen i skolan (EVK, EVT) i hög grad individualiserar problemen och förlägger dem hos den enskilda eleven. I boken siar man också om en ny diagnos > dysinternetti > som kan förstås som oförmågan (biologiskt, psykolologiskt etc) att navigera och förstå hur information, möten och kunskapande sker på nätet. Efter diskussioner på bland annat Twitter står det klart att ordet dysinternetti ännu inte används. Förhoppningsvis behöver vi heller aldrig använda det...

torsdag 17 september 2009

Mattecoacher på nätet

Skolverket berättar om "mattecoacherna" i Helsingborg. De 13 coacherna sitter uppkopplade fyra dagar i veckan på msn och stöttar elever i deras matematik arbete.

onsdag 16 september 2009

Vad gör unga på nätet?

Visst kan jag uppfatta KTH Learning Lab´s idé om upplysningsvägar, som en i tiden god väg att ta för att nå sina potentiella studenter - vägen via platsen där många uppehåller sig: You Tube. Fast det var inte det jag fastnade för i detta klipp, utan för att den fångar en del av det unga gör på nätet...

tisdag 15 september 2009

Rymdraketer & datorer

Idag på IDG läser jag att datorn är på väg att ändra våra mänskliga kulturella förutsättningar. Bernt Skovdahl, idéhistoriker uttalar sig i artikeln och menar att det aldrig tidigare funnits en teknikutveckling av dessa mått, som utvecklingen med datorn. Han menar att den inte bara påverkar vår vardag - utan även våra förväntningar och föreställningar om densamma. Lär mer på IDG idag.

söndag 13 september 2009

Alternativa verktyg i provsituationer

om användning av alternativa verktyg på prov

Ny lagstiftning om tillgänglighet...?


Hittat på Funkaportalen om bristande tillgänglighet! Vilka konsekvenser får detta i skolvärlden? Bl a Skoldatatek, har sedan 2002 arbetat för att göra teknikstöd i skolan (tidsenliga verktyg), tillgängligt för alla elever som har behov av det. Dyslexi blev 1990 klassat av Socialstyrelsen som ett funktionshinder.

fredag 11 september 2009

Blixtvisit på Pedagogiskt centrum

Foto Ulrika J: Stefan & Ia i samtal


Idag kom Stefan Pålsson på blixtvisit till Pedagogiskt centrum i Södertälje. Stefan är frilansande journalist på Skolverkets webb, It & Specialpedagogik. Nu gör Stefan besök på olika platser i vårt avlånga land. Här i Södertälje har han besökt Teknik gymnasiet & Maria Henriksson samt Skoldatateket på Pedagogiskt centrum. Stefan bloggar på Omvärldsbloggen för Skolverket. Följ gärna Stefans spännande twitterflöde.


torsdag 10 september 2009

Cloud computing ExplainedVid ett tillfälle denna vecka fick jag en fråga av en person om vad "Molnet" är. Här förklaras Cloud computing!

B.G

Text till talEtt av många roliga exempel på text till tal! Acapela som är ledande bland talsynteser har en rolig sida, där man skapar egna "text till tal-kort"!

onsdag 9 september 2009

Ugglemamma om IT i lärarutbildningUggelmamma, Åsa Kronqvist, om sina tankar runt vilka IT-kompetenser en lärarutbildare behöver...att tänka Åsas tankar i sammanhaget om det vidgade textbegeppet blir spännande.

tisdag 8 september 2009

Testa att visa streming i din bloggNu finns möjligheten att "iframa" in en stream från Mediacentralen på din blogg eller hemsida. Ta kontakt med oss på Pedagogiskt centrum i Södertälje om du vill veta mer.

torsdag 3 september 2009

Tillgänglighet


Hittat hos Specialpedagogiska Skolmyndigheten! :
"Brister i den tekniska tillgängligheten gör att många elever inte kan delta i utbildning på ett likvärdigt sätt och på lika villkor. Det visar den granskning som Specialpedagogiska skolmyndigheten gjort av ett antal digitala utbildningsplattformar som används i de kommunala skolorganisationerna. Läs hela nyheten "