söndag 13 december 2009

"We participate, therefore we are" II

Luciamorgon och DN i pappersupplaga, som vanligt en eller två stora muggar kaffe...det är en speciell stund - att ta sig tiden att läsa tryckt text - plötsligt fastnar blicken på en rubrik jag bara inte kan missa: Fick toppjobb - tack vare WoW (World of Warcraft se länk till Warcraft the fundamentals of leadership)...nu jobbar de små grå...den tanken står på tvärs för mig med tanke på vad jag uppfattade att Jonas Linderoth, Gbg uni, sa om sina forskningsresultat under föredrag på ämnet WoW i sammahanget Digital Turist. Som jag uppfattade honom hade Wow inget inom skolan att göra - man lär sig inget nytt - man lär sig att trycka på en knapp. Det ska bli spännande att ta del av hans forskningsresultat när de publiceras... Dagens DN Jobb, där menar DN att dr John Seely Brown sagt att personen artikeln berör har lärt sig mer om ledarskap i WoW än genom kurserna på universitet... Jag är förvirrad... Vad gör jag då? Jo, jag tar tag i tråden om att "vi deltar, därför är vi" och ser ett You Tube klipp från april i år med nämnde John Seely Brown. Han öppnar med frågor runt temat: Learning in the Digital Age. Spåret är att det handlar egentligen inte om tekniken, utan om sociala sammanhang: "We learn in & through our interactions with others & the world". Seely menar att att det handlar inte om att vara en "clicker", utan att tekniken rätt använd kan ge oss möjligheter att lära på ett nytt sätt... Ta del av dr John Seely Browns föreläsning!

torsdag 10 december 2009

Var finns ångerknappen?

Pjäsen "Var finns ångerknappen?" är en samproduktion mellan Mittiprickteatern & Medierådet om säkerhet på nätet.

En bokningsbar teaterföreställning med fokus på internet som riktar sig till skolår 4-6, det finns ett tillhörande lärarmaterial så att det går att fortsätta arbetet med de frågor som uppstår runt nätet. Beställ föreställningen idag på info@mittiprickteatern.se.

onsdag 9 december 2009

Varför sitter man ibland alldeles tyst? - om konferensen Digital Turist och att SKALA UPP!

Lena Liljeroth inleder dagen i Södertälje Stadshus med att signalera möjligheter inom det digitala området. Att de unga i hög grad kan tekniken, och att vi digitala turister behöver öka vår förståelse. Under dagen, som bjöd på allt från spännande inblickar i de riktigt ungas nätvanor till berättelser inifrån World of Warcraft nämns sedan skolan flera gånger utan att konferensen på något sätt är initierad av någon från skolan. Det är Kulturdepartementet inte Utbildningsdepartementet som är initiativtagare och det är också Kultur och Fritid i Södertälje som är den naturliga lokala samarbetspartnern. Betyder det att man som skolmänniska känner sig åsidosatt, rundad, osynliggjord, ifrågasatt?

Nej! Inte alls vågar jag svara. Däremot vet jag att IT och skola är ett väldigt spännande och utmanande område där vi i skolvärlden behöver bli bättre på att formulera en vision som både ser möjligheterna inom det som kan organisera görandena i skolan på ett mer effektivt och lockande sätt, men också blir tydligare i hur en vision kring pedagogik och datorer kan se ut. När frågan kommer hur ett digitalt berättarprojekt initierat av Kulturskolan i Södertälje skulle kunna skalas upp (=bli en pedagogisk vardagssituation) blir tystnaden alldeles påtaglig i salongen. Att peka på den fantastiska möjligheten i Skolverkets Praktisk IT och Mediekompetens (PIM) är viktigt, men det allena räcker inte. Verkligheten i skolan idag ser ju ut så här:

"I nästan nio av tio grundskolor saknar lärarna personliga datorer som arbetsredskap"

"Tre av fyra lärare i den kommunala grundskolan saknar egna datorer på jobbet"


Och till denna verklighet måste också det här fogas:

Vad tycker du om att tre av fyra kommunala grundskolelärare delar dator med sina kollegor?
- En lärares huvuduppgift är ju inte vid datorn, utan i klassrummet. Den som arbetar på ett kontor behöver en dator hela tiden.

Jan Björklund i SvdAtt inte Utbildningsdepartementet också är en av initiativtagarna till konferensen är symptomatiskt. Hann skicka med just denna fråga om viljan till Lena Adelsohn Liljeroth, och av hennes reaktion att döma så ligger landet precis så. Resten av dagen satt jag tyst och tänkte tankar om att framtiden är ganska ojämnt fördelad, att besöket på YBC dagen innan (där alla elever har varsin dator) både inspirerade och väckte tankar och undringar om IKT-pedagogik (men att dom åtminstone är på väg). Ordet för dagen blev SKALA UPP!

Digital Turist

Idag invigs Medierådets turné Digital Turist i Södertälje - kulturminster Lena Adelsson Liljeroth talar om demokratibegreppet och i nästan samma stund undrar vår moderator vart vi har våra mobiltelefoner när vi sover...ett mått på hur mycket digitala turister vi är? Eller är vi digitalt infödda... Under dagen kommer elever från vårt lokala Södertälje gymnasium Wendela Hebbe att ta turisterna in i nya rum...

måndag 7 december 2009

Tokbox

Tokbox är gratis och du kan ha videosamtal samt sända video meddelanden. Kompatibelt med flera webbtjänster. Läs mer på sajten make use of & testa.

lördag 5 december 2009

EtherPad & Google

Vänsterjustera
EtherPad: Realtime Collaborative Text Editing var något vi använde hemma på prov för att skriva
tillsammans, vi hade på börjat att skriva sagor med barnen och en av deras kompisar...
.... döm om vår förvåning när vi igår kväll skulle öppna ett nytt etherpad dokument...då fick vi upp det här meddelandet:
"EtherPad has been acquired by Google".... att skriva kollaborativt i realtid...utan att vara på Googles våg - vilken möjlighet som försvann...

MEN idag, läs måndag 7 dec 2010, går det att starta ett nytt dokument...vad hände?

torsdag 3 december 2009

Think out of the box 3

Vad är det en del personer förstått? Vad är det för något som pågår världen över? Hur skapas kunskap idag, i framtiden? Vad är ett rum? Hur ser våra tankar ut för andra? Hur arbetar vi ihop på en våg? Hur kan vi tänka högt tillsammans? När är det bäst att kommunicera ideér för dig? Hur är det att lära sig engelska i second life? Hur skriver man sig till läsning? Vad är en talsyntes? Hur delar vi med oss av vår kunskap? Vad är ett socialt nätverk / socialamedier? Vad är en tag? Varför bloggar vi? Hur gör vi hemsidor och varför? Varför lägger vi upp länkar? Vad är open source? Varför arbetar vissa personer kollaborativt? Vad är Wikispaces? GPS i skolan - varför då? Nu får vi väl ändå virus...

Våga, hitta nya möjligheter och känn dig välkommen i nya rum!

lördag 28 november 2009

Anställda får pengar för att själva ta ansvar för sin arbetsdator

Att hitta modellen för att garantera pedagoger ett modernt IT-arbetsverktyg (läs: dator) har länge varit en fråga i kommunerna. Lösningarna kan se väldigt olika ut, men jag har aldrig hört talas om det upplägget som presenteras i Computer Sweden:

- Citrix anställda erbjuds 2 100 dollar, motsvarande cirka 14 500 kronor, per treårsperiod om de själva vill välja, köpa in och sköta om sina arbetsdatorer.
- Pengarna läggs på den anställdes lön och är skattepliktiga.
- Radar Groups upplägg ser lite annorlunda ut. Företagets anställda får varje år 4 000 kronor som de själva kan disponera efter tycke och smak. Den anställde slipper skatta för pengarna genom att utgiften skrivs som en reseräkning.
- Den användare som vill ha en dyrare dator får skjuta till pengar ur egen ficka.

Något att tänka på i kommunerna?

söndag 22 november 2009

Pluggakut i Södertälje?


Skärmtiden bland unga har under de senaste 20 åren ökat markant. Det gamla folkbildande idealet där Utbildningsradion garanterade folkbildande TV-tid har inte riktigt slagit igenom på internet även om goda försök hela tiden görs. Se exempelvis www.ursmart.se.

Men myndighetssatsningar i all ära, själva grunden för lärandet kommer alltid att byggas kring pedagoger, och pedagoger som i sina kroppar kan skapa utrymme för dialoger utifrån en rimlig tolkning av eleverna och deras situationer. Som jag läste på tåget i ett helt annat sammanhang så kan det ju aldrig vara fel på användaren (se The user is always right - a practical guide to creating and using personas for the web)

Vad jag nu frågar mig är: Finns du pedagog i Södertälje som skulle vilja hjälpa till att bygga upp en pluggakut - en praktisk tillämpning av att möta eleverna på nätet?

kinesiska på internationella montesori fsk i Stockholm

Förskola med ett annorlunda val!
Spännande tider med nytänkande kring hur vad och när ska barn lära sig tex ett språk till!

Klicka Här för att komma till UR sida och lyssna på ljudklippet.

underbart tycker jag!

Språkval tidigt!

onsdag 18 november 2009

Intel lanserar bärbar textläsare


Intels nya bokläsare Intel Reader för personer med lässvårigheter som dyslexi och nedsatt syn. Med en kamera ser Reader texten och översätter den direkt till tal. Läsaren har en inbyggd kamera på fem megapixel som man kan rikta mot en sida med text och ta en bild. Den översätter sedan bilden till digital text som kan visas i valfri storlek på skärmen, och den kan också läsa upp texten - i inbyggda högtalare eller i hörlurar.

Apparaten är utvecklad vid Intel Digital Health Group och är tänkt för personer med lässvårigheter, allt från dyslexi till blindhet. Bakom själva produkten ligger en Intelanställd som själv är dyslektiker.


Till läsaren finns ett slags stativ, Intel Portable Capture Station, som ska göra det lättare att skanna in större mängder text, exempelvis hela böcker.

söndag 15 november 2009

Lista för ett lyckat klassrum funnen

Idag twittrade @web20classroom om denna härliga sajt . väl värd ett besök. Personligen uppskattade jag Ken Royals lista:

lördag 14 november 2009

"Kunskap är inte ärftligt"...

Foto Ulrika J: Varning!

-"Det är bra att ha någonting under raden - typ", svarar en ettagluttare på frågan om denne person har något att säga om läsning. Jag hade förväntat mig att det skulle vara ett annat svar... kanske att det är roligt att läsa.... 7-åringen fyller på med att det är bra att kunna läsa, då klarar man mer själv. Jag läser forskning.se med tema läsning och de menar att kraven på läsning ökar, vilket jag tror att vi alla kan skriva under på då vi alla har medieflödet & i utbildning det vidgade textbegreppet att förhålla oss till. Ett påstående de gör på forskning.se är att "kunskap är inte ärfligt", lär mer om det hemliga språket på deras sajt. Själva skriver forskning.se som intro:

"

L

äsnin

g

Läsning
Kraven på att kunna läsa, och att läsa bra, ökar. Är skolan redo för den utmaningen? Vad består den egentligen i? Är det så att vi lär oss läsa som vi lär oss cykla - en vacker dag fungerar det bara, eller är det mer komplicerat än så? Och vad säger forskarna om läsförmågan hos dagens unga?"

Läs ett av mina andra blogginlägg som handlar om läsning på

Teaching & Learning With The New York Times

Varför inte se möjligheterna och använda The New York Times utbud för skola, utbildning & pedagoger? Det skulle vara spännande att integrera Samhällsorienterande ämnen med engelska och göra en Quiz om Berlinmuren på engelska...

torsdag 12 november 2009

Boka MSN-tid med forskaren Cecilia LöfbergVad spännande att se hur en ungdomsmottagning tar plats på nätet, och hur de närmar sig ungdomarna med ett tonfall som känns alldeles klockrent. Att sedan knyta an med forskning via MSN ser också det lovande ut. Väntar med spänning på att se om Cecilia lyckas få till några intervjuer. Min egen erfarenhet säger mig också att just stöd och råd kring frågor som är så brännande under tonårstiden är särskilt lämpliga att webbifiera (både 1.0 och 2.0) - se wikipedia för en förklaring http://sv.wikipedia.org/wiki/Web_2.0

Till ungdomsmottagningen UMO

måndag 9 november 2009

Teachmeet på Skolforum

För första gången anordnades Teachmeet i Sverige: e-mentorerna var på plats. Här visade pedagoger för pedagoger sina tankar om IKT, 21th centurylearning, projekt och diskuterar. Ta del av Teachmeet 2009 på Skolforum via You Tube.

www - whatever, whenever, wherever...

Teach me to think...

fredag 6 november 2009

Google realtidssökning och (nät)identitet

Hur blir ditt digitala liv - efter döden? frågar sig Aftonbladet i dagens upplaga och jag kan inte annat än något förundrat läsa en artikel där identiteten på nätet intimt blir identisk med identiteten IRL (In Real Life). Facebook och andra sociala medier har visserligen gjort det tydligt att det finns uppenbara poänger med att förbinda nätidentiteten och IRL-identiteten, men detta faktum betyder inte att man därmed kan dra ett likhetstecken mellan nätidentiteten @henrikwidaeus och den Henrik Widaeus som sitter och skriver just nu. Framför allt handlar detta om att jag som skriver här just nu inte på något sätt kan kontrollera vad som händer med nätidentiteten henrikwidaeus. Låt mig ta två exempel:

1. För att ändå få någon slags illusion av kontroll erbjuder nätet möjligheter att realtidssöka på begrepp, namn o dyl. Exempelvis går detta att göra i sökmotorn Google. Se bilden här under:Under det senaste dygnet har alltså nätidentiteten henrikwidaeus gjort något, varit inblandad eller nämnts på nätet. Nyfiket klickar jag på länken och vips är det någon som betraktar henrikwidaeus som en omvärldsbevakare (bland andra omvärldsbevakare), vilket är helt okej med mig:Efter detta kommer naturligtvis den delen av Henrik Widaeus bakom tangenterna som kan känna igen sig i epitetet omvärldsbevakare stärkas, och detta möjligen på bekostnad av andra delar? Mångfalden och förståelsen av identiteten/subjektet i det nya digitala landskapet är svårgreppbart, men påminner i hög grad om tidigare diskussioner, såsom exempelvis Deleuze och Guattari inleder i A Thousand Plateaus:

"The two of us wrote Anti-Oedipus together. Since each of us was several, there was already a crowd."

Också litteraturvetenskapens erfarenheter om en författarens död och intertextualitet (dvs omöjligheten att hitta den unika eller ursprungliga texten) påminner om det som nu i hög grad blir en allmän erfarenhet (bloggar, facebook, twitter etcetera).

2. Eftersom nätidentiten henrik widaeus aldrig går att kontrollera är det inte omöjligt att han börjar "göra" saker som jag som sitter bakom knapparna inte på något sätt förstår hur jag står i relation till. Här nedan följer en sådan recension:Ps. Måste kanske förtydliga att denna recension rör filmen Alien vs. Predator, att recensionen återfinns på en filmsajt som hyr ut film, och att jag bakom knapparna visserligen har sett denna uselt usla film, men aldrig någonsin skrivit en filmrecensionen :-)

tisdag 3 november 2009

Malin Fölster tog emot 18 st. VFU studenter på besök på Pedagogiskt Centrum. Vilket tillfälle at få visa material som är matnyttig för de blivande lärarna. Pedagogens Start sida! E-mentorernas blogg! Allmänt hur sidan är upplagd! Förskolans hemsida och om PIM delen.

Jag visade dem hur en uppgift gällande PIM 1,2 och 3 kan se ut och det verkade uppskattat, något som de själva kanske kommer att hamna i sedan som färdiga lärare.
Visning av programmet Photostory, som är ett gratis program, fick de sedan arbeta med/ i själva ett tag. Det fanns också tid till att prova lite olika program på Kid Smart datorn. En av de 20 st. datorer som IBM har skänkt till förskolorna i Södertälje kommun.
Ett härligt gäng som kommer att bli ett tillskott ute i verksamheten när de är färdigutbildade.

lördag 31 oktober 2009

Endast 3% av svenska bloggar är mer inflytelserikaE-mentorerna på spaning har nu funnits i lika många månader som 2009 är gammalt. Intensiteten har ibland varit väldigt hög, samtidigt som den ibland bara har burits fram av enskilda e-mentorer. Ofta har spännande tankar startat just ur ett blogginlägg, spillt över på de samtal vi e-mentorer har, och inte på något sätt begränsat oss till de sex ansikten som syns här ovanför. Vad och vilka som kan kalla sig för e-mentorer har aldrig varit någon viktig fråga för oss. Vi vill se flera lokala e-mentorer ute i skolorna i Södertälje, men vi tycker också att det är jättespännande när andra vill hjälpa till med att vara e-mentorer, vilket ibland händer på e-mentorsbloggen jaglärmigteknik

Men hur håller man koll på om det finns några läsare i bloggen då? Den enda riktigt spännande kollen vi har haft på detta hittils är FEEDJIT Live Traffic Feed och antalet kommentarer som vi med glädje tar emot (Google Analytic har vi däremot aldrig brytt oss om att koppla in på den här bloggen). Spännande då att använda en tjänst som heter inflytande.se och köra bloggen. Och vad ännu roligare när man får se att bara 3% av svenska bloggar är mer inflytelserika. (Jo då jag har testat att köra några andra och visst får vi stryk av både Ugglemamman och Skolväskan, men bara med en procent :-)

Ps. Kan bara inte låta bli att tänka på hur detta skulle kunna bli en riktigt spännande övning/tävling i ett sammanhang där marknadsföring är viktigt. Som i ordet "entreprenöriellt lärande" (vars tungvrickningseffekt kanske är god reklam trots allt)

fredag 30 oktober 2009

Vad kul när ABC-planschen flyger söderut!Bild från en artikel i Sydsvenskan (Verkligen läsvärd om att investera i pedagogdatorer)

ABC-planschen är ett riktigt roligt exempel på kollaborativt arbete där Henrik Widaeus, Marie Linder och Joachim Thornström under några dagar skapade en modernare ABC-plansch. Se bloggposten ABC för ditt klassrum

Google Wave

Google Wave är en spännande digital mötesplats som kommer att ge lärare och elever nya möjligheter till ökad förståelse av hur mötet elev/teknik/pedagog kan fördjupa och skynda på lärandeprocesser. Man kan tänka sig att detta kan gå till ungefär så här:Bilden visar the Mechanical turk som är spännande i sammanhanget. Som begrepp återfinns det exempelvis i Amazons mechanical turk och går tillbaka på en schackspelande automat från 1700-talet, föreställande en turk. Publiken trodde att det var en maskin som spelade schack, men inuti satt det en människa gömd, som var den som verkligen utförde dragen. Se Digitalis filosofi - människor, modeller och maskiner. Om vi föreställer oss Wave utifrån ovanstående bild och sätter in den i ett lärande sammanhang borde människan i lådan rimligtvis kunna uppfattas som en del i pedagogrollen i den nya världen. Alltså elev/maskin/pedagog i ett och samma gränssnitt.

Exempel på tillämpning i Google Wave:

A. Hur hjälper du eleven i processkrivning? 1. Var aktiv i en våg tillsammans med eleven. När du är aktiv och närvarande kommer du att kunna iaktta exakt hur eleven arbetar med sin text, det vill säga i realtid se varje bokstav som tillkommer och försvinner i dokumentet, hur bilder och videoklipp förs in och ut. Du kan också gå in och hjälpa eleven med strukturerande element etcetera. 2. Möjligheten att i efterhand spela upp varje förändring eleven gjort borde kunna ge nya insikter i hur skrivandet går till... var styrkorna finns... (och hur copy and paste fungerar) - Detta är ett, utifrån tidsaspekten, mer troligt scenario. 3. Kollaborativa texter. Detta är det mest spännande området att utforska i wave. Elever i samarbete, som troligtvis kommer att inta olika roller; den strukturerande, den språkligt rättande, den kreative etcera.

Morgonfunderingar med mobilen i fokus

En solig morgon, varmt kaffe, barn som pysslar på och en fredagsledig e-mentor som går igenom veckans lagrade bokmärken...plötsligt går jag igenom ett helt galet bildspel om mobilen utveckling på PC World Tjek På Teknologien. Jag kände att det här vill jag dela med mig av med tanken: vad kommer mobilen att vara för oss på några års sikt... I samma anda bläddrar jag i dagens upplaga av en stor morgontidning och fastnar i tanken vid en reklam sida från ett stort telebolag...i reklamkampanjen har de lyckats fånga en viktig fråga som många familjer står inför "Vad kommer först? Börja använda smink eller egen mobil?"... Det är en diskussionsfråga utan tydligt svar, men med tanke på teknikutvecklingen & de möjligheter som den för med sig funderar jag på vad mobilen kommer att betyda för oss i framtiden...

onsdag 28 oktober 2009

Litteraturbanken.se

När Skoldatateket i Södertälje ställde ut med Dyslexiförbundet FMLS & FDB på Skolforum nu i veckan, var Litteraturbanken.se en av våra montergrannar. Visst gillar jag böcker, visst läser jag mängder med litteratur och jag gillar att litteraturen finns tillgänglig på nätet! För Litteraturbanken.se finns det potential att kunna bli en oerhört bra sajt - det gäller att se möjligheterna med litteratur på nätet. I sin pamflett menar litteraturbanken själva att denna sjat är under uppbyggnad - jag hoppas att vi kommer att se mer av sajten och att webbplatsen utvecklas och blir den resurs den skulle kunna vara i ex svenska ämnet i skolan. Jag kommer att följa utvecklingen med spänning!

Litteraturbanken.se är en ideell förening. Dess medlemmar är: Svenska Akademien, Kungl. biblioteket, Spårkbanken vid Gbg´s uni, Svenska vitterhetssamfundet & Kungl. Viterhetsakademien.

lördag 24 oktober 2009

A Web 2.0 Workout

För dig som vill pröva på Webben 2.0 finns här några riktigt trevliga utmaningar:

torsdag 22 oktober 2009

Ut med pennan...

Diskutera i UR Skolfronts diskussionsforum på temat:

"Penna eller dator - vad tycker du?


Är det dags att slänga ut papper och penna från skolan och låta eleverna lära sig läsa och skriva på datorn i stället?"

tisdag 20 oktober 2009

The Poetry Archive

Varför inte testa The Poetry Archvie i engelska undervisningen i högre skolåldrar / gymnasium eller varför inte i lägre åldrar för att bli inspirerade, att höra språket ger inre upplevelser...

Informationsflödet & hjärnans formbarhetNär jag slog upp pappersupplagan av DN idag (läs 091020) fastnar mina ögon på en rubrik som menar att "Äldre blir smartare av internet". I ingressen skriver Anna Bratt: "Äldre personer som använder internet blir smartare och bättre på att fatta beslut. Efter bara en veckas regelbunden surfning syns förändringar i hjärnan, visar ny forskning". För några dagar sedan läste jag en artikel om "WoW gör dig till en bättre chef" i nr 10 2009 av Chef. I artikeln menar någon att det kan vara positivt att spela realtidsspelet WoW (World of Warcarft): "...det är utvecklande för hjärnan eftersom du hanterar stora mängder information på kort tid". Artikeln menar vidare att att spelet utvecklar ditt strategiska tänkande samt övar samarbete & att fatta beslut. Parallellt med att jag läst dessa artikelar har jag ägnat tid till att läsa Torkel Klingbergs "Den översvämmade hjärnan" som behandlar ämnet arbetsminne, IQ & informationsflödet i vår tid. Ytterligare en synvinkel på vad hjärnan har förmåga till. Jag läser s. 22 ..."Det är förmodligen när vi hittar våra gränser, och en optimal balans mellan krav och förmåga, som vi inte bara känner en djup tillfredsställelse, utan också utvecklar vår hjärnas kapacitet som mest". Boken ställer sig & dig frågan om informationsflödet kommer att ge oss alla koncentrationsproblem eller om de ökade kraven bidrar till att öva upp våra hjärnor till att utveckla dess kapacitet...

söndag 18 oktober 2009

The Twitter Experiment - UT Dallas

Dr. Rankin, professor i historia på UT Dallas,ville veta hur hon kunde nå fler studenter samt involvera fler i studentgruppens diskussioner såväl i som utanför det fysiska rummet...hon hade hört talas om twitter... http://www.emac.utdallas.edufredag 16 oktober 2009

Maria Henriksson, en e-klok pedagog


På Teknikgymnasiet i Södertälje arbetar en specialpedagog som heter Maria Henriksson. När Ulrika Jonson, e-mentor på Pedagogiskt centrum hälsade på henne och frågade varför hon är e-klok, svarade hon att hon upplever att det är för att hon ser möjligheter med dagens teknik för de elever hon möter i sitt arbete.

Elevernas verklighet är fylld med teknik
Att anpassa undervisningen till elevernas verklighet ser hon som en del i sitt pedagogiska uppdrag - och elevernas verklighet är fylld med teknik. De har mobiltelefoner, USB-minnen, datorer, Mp3-spelare som sina dagliga instrument...och inte minst sig själva som resurs. Vilken enorm kunskapsbank! Det här är Marias ingång i arbetet: eleven som en resurs, eleven som äger kunskap om vad det är de behöver mer av för att klara skolarbetet. Men Maria upplever också att uppdraget att anpassa arbetssättet för elever med funktionshinder som inte syns - men märks stundtals kan vara frustrerande. Hon gör liknelsen med en rullstolsburen som i självklarhet måste ha sin rullstol, men där det för eleven som har diagnosen ADHD blir knepigare att ordna verktyg till, och få förståelse för att tekniken faktiskt underlättar elevens skolarbete. För att beskriva hur hon arbetar berättar Maria att de har kommunlicensprogrammen Stava Rex, SpellRight & WRP talsyntesprogram inlagda i samtliga datorer. Att arbetet med programmen i synnerhet gynnar de elever som har svårigheter, råder det inget tvivel om, men hon ser också poänger i ett allmänt användande. Det är viktigt att de elever som har läs och skrivproblematik oavsett diagnos skall kunna arbeta med dator som stöd i skolan.

Skanna texter, Daisyspelare och studieteknik
Det hon ser som en viktig uppgift är att presentera sig för alla elever, göra en generell enkät för alla elever där hon kan se vad eleverna har för sorts skolbakgrund. Efter det följer enskilda samtal med de som visar sig ha behov av stöd i skolan av olika skäl. Det blir även samtal med mentorer och andra lärare för att beskriva den enskilde elevens svårigheter och typ av stödbehov. Allt för att underlätta skolarbetet för eleven. De elever som har behov att få texter tillgängliga genom uppläsningsstöd får det stödet. Maria hjälper till att skanna texter och lägga över till USB. På så vis kan eleverna få texten uppläst i en arbetsdator med hjälp av ett talsyntesprogram. Eleverna kan även få tillgång till DAISY-spelare. Parallellet med arbetet med introduktionssamtal och tillgång till alternativa verktyg, har Maria så kallade studiesamtal. Det är ett rådgivande samtal angående studieteknik - då upprättas en studieplan. I detta arbete vill Maria få med såväl elev som föräldrar.

Varför gör du detta?
Maria menar att hon gör det här arbetet med utgångpunkt från att hon är elevernas språkrör och för ett lärande i tiden där hon ser möjligheter med tekniken!

Foto och text Ulrika J

torsdag 15 oktober 2009

Google Translator Toolkit nu med 345 språkOm du inte redan har testat Google Translator Toolkit är det hög tid nu. Nu finns 345 språk i verktygslådan, vilket gör det möjligt att översätta åt båda hållen. Exempelvis mellan svenska och franska som i skärmdumpen här ovan (Klicka för att förstora)

Se också följande blogginlägg:

http://e-mentorerna.blogspot.com/2009/06/nu-ar-jag-exalterad-google-translator.html
http://jaglaermigteknik.blogspot.com/2009/07/google-translator-toolkit.html

onsdag 14 oktober 2009

Flow

Vilken fantastisk dag - konstaterade vi då vi tog en gemensam titt i vår google kalender under vårt nyckelmöte på Pedagogiskt centrum idag. Det var med glädje vi själva tydligt såg att våra göranden finns i många olika delar av vårt arbetsområde... Modersmål, Pedagogisktcentrum, evidensbaserat antimobningsprogram för en lokal grundskola, IKT & specped på frigymnasium, mål år 3 med implementerarna, förskolan med rektorsmöte, NTA & det lokala näringslivet, Sthlms uni ger utbildning lokalt, lokala e-mentorer & sist men inte minst Grön Flagg - Hållbar utveckling. Det har varit en bra dag!

tisdag 13 oktober 2009

Tänkvärt inlägg i debatten om sociala medier på schemat

Visst är rubriken på inlägget i debatten om barns datorvanor lockande att läsa? Med en kopp hett kaffe och DN till frukost kan jag inte låta bli att reflektera över ett inlägg på Skriv i DN (091013). Av rubriken att döma tror jag mig få läsa om pekpinnar - men döm om min förvåning! Jag läser "...sluta vara rädda för sociala medier. Sätt er in i dem i stället." I inlägget menar skribenten att det vore bra om ämnet "Sociala medier" återfinns i skolans arbete. Skribenten menar vidare att skolan bör arbeta med sociala medier så att elverna blir medvetna om hur de bör agera på nätet. En kunskap att värna om, anser även jag. På Pedagogsikt centrum i Södertälje har vi numer en IKT-boklåda som är bokningsbar via SLI. Den innehåller en klassuppsättning med titeln "Snyggast på nätet" samt skrifterna Digitalis Filosofi samt Ungas integritet på nätet. Dessa skrifter kan fungera som handledningar i arbetet med sociala medier, de finns även att ladda hem eller att beställa gratis. Att arbeta med det som är elevernas verklighet engagerar, det som är påtagligt blir på riktigt - vart ska skolan befinna sig? I framtiden som är här, tror iallafall jag...

måndag 12 oktober 2009

Tools for Teachers

Ännu ett fynd på Twitter: Tools for teachers - en samlingssajt för pedagoger att ta stöd i för att bygga sitt 21th century classroom. Mängder av tips väntar den som utforskar sidan som är sammanställd av Sue LeBeau.

onsdag 7 oktober 2009

Math PlaygroundInteraktiv matematik på Math Playground var en underbar sida som jag plockade upp via en tweet från overseas. Stacy Bodin heter kvinnan som ligger bakom att fyndet var möjligt att göra. Upplev bland annat hur matte kan vara vägen till just det yrke du valt ... Varför ska vi kunna matematik? Ta en djupdykning i sajten, godbitar!

Amazons läsplatta på väg till oss

I dagens Metro (091007) berättas att Amzons läsplatta Kindel kommer till Sverige i senare delen av oktober (läs 2009). Plattan lär ha blivit en braksuccé i USA. Via 3G-nätet kan vi lägga till böcker och tidningar mm till plattan. Hundra länder står på tur att få tillgång till tekniken - Sverige är ett av dessa! Enligt Metro kommer priset att ligga på ca 2000 kr

Myths of Digital Literacy

Socialamedier förändrar vårt sätt att kommunicera - hur påverkar det vår läs- & skrivförmåga? Här delar Andrea Lunsford från Stanford University med sig av sina erfarenheter. Tipset om detta klipp kommer från Stefan Pålsson.

måndag 5 oktober 2009

Kompetensdagarna

Tisdagen den 27:e oktober erbjuder Stockholms universitet alla skolor i regionen kompetensutveckling med föreläsningar, seminarier & workshops. Allt gratis!

Bloggande rektor

Läser i lördagens LT med förtjusning om en Södertälje rektor som bloggar om skolans arbete - Charles Winell sätter Södertälje på den digitala skolkartan. Jag citerar ur LT: "Jag vill skriva kontinuerligt, till exempel varje fredag. Jag kommer bland annat att ta axplock ur lärarnas veckobrev". Läs Charles blogg på helenelundsrektorn.bloggagratis.se

Wicka

foto Ulrika J: Vem är Nanna?

I helgen satt vi i vår familj och pratade om vad barnen gör i skolan, dottern 10 år arbetar just nu med tema om vikingar. Hon hade sett vägskyltar med asagudarsnamn på och funderade högt över vilken gud Nanna kunde vara. Den goda modern & den gode fadern säger vänligt med en mun: - "Google det!" Dottern svarar snabbt med ett klurigt leende på läpparna: - "Nej, det är bara att wicka det!" Anna 10 år har infört ett nytt begrepp i vår familj, kanske har hon infört det för fler än för oss, hon inte bara googlar ord, företeelser hon wickar även det hon undrar över på .... visst, Wikipedia!
Frågan är hur det bör stavas...det låter som wicka när hon säger det, men det ser lustigt ut i skrift... Slår jag upp ordet på Slangopedia - en ordbok för slang och sköna uttryck som du säger dem, så finns ordet och de stavar det wicka.

Språken i mitt liv...

Språkrådet initierar tävling där personer från 19 år kan göra en film, ett slags digitalt berättande, på temat "Språken i mitt liv". Att filma med mobiltelefonen ger rådet själva som tips!

torsdag 1 oktober 2009

Pedagogiska eftertankar i förtid...

Klipp från Pedagogiska magasinet 1983...inga fler ord, bara upplev!


Det finns risk att vi halkar efter...

Lyssna till professor Tomas Kroksmark, professor på Jönköpings universitet. Han anser att Sverige borde satsa mer resurser på exempelvis lärarutbildningen och på pedagogik kopplat till IT-frågor. Många länder prioriterar kunskaps- och utbildningsfrågor och vi i Sverige borde också göra det.

Besök
KK-stiftelsens webbplats

onsdag 30 september 2009

100 000 får testa...

För att förstå hur Google Wave fungerar, ta en titt på videon...en ganska lång titt...men nu vill jag ha...vad kommer det här göra med vårt sätt att kommunicera on line? Det är frågan på min näthinna ikväll... Hittat på HD.se

måndag 28 september 2009

Kurs i Alternativa verktyg

Foto Ulrika J: Kurs med Skoldatateket

Idag ger Skoldatateket kurs i Alternativa verktyg - information om en del av de verktyg som finns på marknaden, information om vad våra styrdokument säger, vi visar tekniska verktyg och testar programvaror & apparater som kan kompensera det funktionshinder som gör att jag inte kan tillgodogöra mig text. På dagens program står: Word Read Plus (WRP-talsyntesprogram), StavaRex, SpellRight, Alpha Smart, DAISY, digitala ordböcker, mobiltelefonens fantastiska intåg i vår verktygvärld ... Orsaken till att vi arbetar med WRP, Stava Rex & SpellRight är att Södertälje kommun har dem på kommunlicens, vilket innebär att alla kommunala skolor får ha dem installerade på alla sin utbildningsdatorer.
Den här dagen samtalar vi om tidsenliga alternativa verktyg och förhållningssätt.

söndag 27 september 2009

En egen dator...

Foto Ulrika J: Egen dator

Lördagen den 26 september 2009 gjorde jag, Ulrika på Skoldatateket, en felsväng på väg till en mässa. Vad skådade då mitt norra öga? Jo, en skylt som deklarerade att den här förskolan minsann arbetade med egen dator till alla...
Det blev en rättsväng ;-) - för mig så att säga!