lördag 14 november 2009

"Kunskap är inte ärftligt"...

Foto Ulrika J: Varning!

-"Det är bra att ha någonting under raden - typ", svarar en ettagluttare på frågan om denne person har något att säga om läsning. Jag hade förväntat mig att det skulle vara ett annat svar... kanske att det är roligt att läsa.... 7-åringen fyller på med att det är bra att kunna läsa, då klarar man mer själv. Jag läser forskning.se med tema läsning och de menar att kraven på läsning ökar, vilket jag tror att vi alla kan skriva under på då vi alla har medieflödet & i utbildning det vidgade textbegreppet att förhålla oss till. Ett påstående de gör på forskning.se är att "kunskap är inte ärfligt", lär mer om det hemliga språket på deras sajt. Själva skriver forskning.se som intro:

"

L

äsnin

g

Läsning
Kraven på att kunna läsa, och att läsa bra, ökar. Är skolan redo för den utmaningen? Vad består den egentligen i? Är det så att vi lär oss läsa som vi lär oss cykla - en vacker dag fungerar det bara, eller är det mer komplicerat än så? Och vad säger forskarna om läsförmågan hos dagens unga?"

Läs ett av mina andra blogginlägg som handlar om läsning på

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar