onsdag 9 december 2009

Varför sitter man ibland alldeles tyst? - om konferensen Digital Turist och att SKALA UPP!

Lena Liljeroth inleder dagen i Södertälje Stadshus med att signalera möjligheter inom det digitala området. Att de unga i hög grad kan tekniken, och att vi digitala turister behöver öka vår förståelse. Under dagen, som bjöd på allt från spännande inblickar i de riktigt ungas nätvanor till berättelser inifrån World of Warcraft nämns sedan skolan flera gånger utan att konferensen på något sätt är initierad av någon från skolan. Det är Kulturdepartementet inte Utbildningsdepartementet som är initiativtagare och det är också Kultur och Fritid i Södertälje som är den naturliga lokala samarbetspartnern. Betyder det att man som skolmänniska känner sig åsidosatt, rundad, osynliggjord, ifrågasatt?

Nej! Inte alls vågar jag svara. Däremot vet jag att IT och skola är ett väldigt spännande och utmanande område där vi i skolvärlden behöver bli bättre på att formulera en vision som både ser möjligheterna inom det som kan organisera görandena i skolan på ett mer effektivt och lockande sätt, men också blir tydligare i hur en vision kring pedagogik och datorer kan se ut. När frågan kommer hur ett digitalt berättarprojekt initierat av Kulturskolan i Södertälje skulle kunna skalas upp (=bli en pedagogisk vardagssituation) blir tystnaden alldeles påtaglig i salongen. Att peka på den fantastiska möjligheten i Skolverkets Praktisk IT och Mediekompetens (PIM) är viktigt, men det allena räcker inte. Verkligheten i skolan idag ser ju ut så här:

"I nästan nio av tio grundskolor saknar lärarna personliga datorer som arbetsredskap"

"Tre av fyra lärare i den kommunala grundskolan saknar egna datorer på jobbet"


Och till denna verklighet måste också det här fogas:

Vad tycker du om att tre av fyra kommunala grundskolelärare delar dator med sina kollegor?
- En lärares huvuduppgift är ju inte vid datorn, utan i klassrummet. Den som arbetar på ett kontor behöver en dator hela tiden.

Jan Björklund i SvdAtt inte Utbildningsdepartementet också är en av initiativtagarna till konferensen är symptomatiskt. Hann skicka med just denna fråga om viljan till Lena Adelsohn Liljeroth, och av hennes reaktion att döma så ligger landet precis så. Resten av dagen satt jag tyst och tänkte tankar om att framtiden är ganska ojämnt fördelad, att besöket på YBC dagen innan (där alla elever har varsin dator) både inspirerade och väckte tankar och undringar om IKT-pedagogik (men att dom åtminstone är på väg). Ordet för dagen blev SKALA UPP!

1 kommentar:

  1. ord som dyker upp på min näthinna är: vilja, våga, mod... och bara göra rakt upp och ned!

    SvaraRadera