tisdag 30 augusti 2011

Tekniken sprider sig i skolor över landetIdag till frukost läste jag på IDG on line om hur vi pedagoger måste ta del av den tekniska frammarschen i skolan: elever kan teknik men inte fullt ut hur de ska använda tekniken för att lära med stöd av den. Det är exakt vad elever på ett gymnasium i Stockholms trakten sagt till mig: "Vi vet hur vi ska trycka på knapparna, men vi behöver er lärare för att leda oss i lärandet med stöd av tekniken". Jag citerar Peter Beckers uttalande i artikeln:   – "Att göra tekniken tillgänglig är bara början – nyckeln är att lärarkåren får möjlighet att utveckla användningen så att det blir ett pedagogiskt redskap." .


Teknik i form av datorer, interaktiva tavlor, läs- & surfplattor ramlar in i skolorna och utan att ha en beredskap samt en plan för till vad och hur materialet skall användas, kan satsningen få fel eller kanske till och med negativ effekt. Planen för att föra in tekniken i skolan bör, som jag ser det, börja med ledning & infrastruktur. Satsningar av det här slaget medför investeringar över tid, då ligger besluten på ledningsnivå i en skola.


I relation till artikeln på IDG om "Datorregn i skolorna" tänker jag Lgr11 och kursplanerna. I den nya läroplanens kursplans centrala innehåll i ämnet svenska står det att att "ett syfte med undervisningen är att eleverna ska få lära sig att utrycka sig i olika slags texter och genom skilda medier. De skilda medierna kan vara pappersburna eller digitala...".  Vidare ska eleverna "...stimuleras till att uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. Dessa uttrycksformer kan vara film, teater, digitala presentationsprogram eller manuellt och digitalt bildkskapande..." (kommentarmaterialet till kursplanen i svenska s. 8).


Det går att fortsätta att nagelfara kommentarmaterialen på detta sätt och finna att vi, pedagoger, måste ta vår del av att lära med ett, för många lärare, nytt material. I min värld behöver jag sätta det som sker nu i ett historiskt perspektiv och då tänker jag på andra, som jag uppfattar det, stora förändringar i materialutveckling för utbildningssyfte. Jag läste någonstans om griffeln  och griffeltavlans intåg i skolan, kanske gav det delvis ett nytt sätt undervisa, grifflar var dyra - det var ett nytt sätt då...


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar