lördag 12 november 2011

The Magic of CrowdsourcingAlldeles tagen av magin i denna film: Life in a day, vilken innehåller material från 4500h och från 192 länder. Det är verkligen en film om mänskligheten som den såg ut under just en enda dag: 24 juli 2010. Filmen blev tillgänglig för oss alla på You Tube för ca två veckor sedan.  För mig är detta en del av det magiska med crowdsourcing - vi som pedagoger borde använda oss mer av kraften i tillvägagångssättet, tänker jag...


För någon dag / eller mycket sen kväll / sedan snappade jag upp en tweet på Twitter. Den tweeten kom från en person i del av världen för att resa via retweets- RT`s (som att skicka vidare) fortsätta sin resa till nya destinationer. I denna tweet, detta meddelande på twitter fanns en underbar tanke och en vilja till samarbete mellan elever världen över. Arbetet gick ut på att hjälpa till att samla bilder och information om växter (se bild)...
När jag öppnade länken fanns där 2-3 bilder - idag när jag öppnar länken finns där 25 bilder som berättar om växtlighet och hur de påverkas av sin levnadsmiljö. Bildpresentationen finns i Googledoc´s & heter: The Growth and survival of plats are affected by enviroment. Alla som har länken är välkomna att delta i undersökningen. En annan form av crowdsourcing som är relativt enkel att applicera i skolans värld.


Det är runt Lgr11 (den svenska nationella läroplanen) jag tänker: "Ett internationellt perspektiv är viktigt för att kunna se den egna verkligheten i ett globlat sammanhang och för att skapa internationell solidaritet samt förbereda för ett samhälle med täta kontakter över kultur- och nationsgränser (...)" (Lgr 11, kap, s. 10). I detta sammanhang, redan i skolans värdegrund och uppdrag tänker jag in crowdsourcing som ett arbetssätt att kunna spegla oss i resten av världen samt för att medkunskapa utanför vår nations gränser - tänker jag en lördags eftermiddag i november.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar