måndag 24 maj 2010

PLE II

PLE eller Personal Learning Enviroment (min egen översättning: Personlig lärmiljö) upptar mina tankar tillsammans med funderingar om lärstilar. Tankar om det formella & det informella lärandet är närvarande...lärande äger rum i olika kontexter...vid olika tidpunkter...lärande ägs inte enbart av lärosäten & institutioner, kunskap ägs av många fler idag än för några år sedan, vi delar kunskap, vi skapar kunskap i olika kontexter & kollaborativt...medkunskapar...hur får våra olika lärstilar utrymme...skulle min personliga lärstil få plats i vårt skolsystem av igår, idag, imorgon?

Ta del av Graham Attwell som funderar över skälen till att gå från den industriella skolsystemet till PLE...gammalt; ja & ändå hyperaktuellt...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar