torsdag 19 maj 2011

Berättandets kraftEn skola, ett klassrum, en grupp unga ivriga människor, en nyfiken pedagog som har lust till att medkunskapa & alla är motiverade att berätta...

Vad är det som gör att eleverna är motiverade att berätta, att visualisera sina berättelser med färdiga bilder, hur leker eleverna med språket i sitt berättande, hur tar de sig an uppdraget att skriva en berättelse för yngre skolkamrater? Kan eleverna använda den teknik som står till förfogande? Hur kommer alla med i det lustfyllda äventyr det innebär att skriva & läsa? Vad kan vi, som pedagoger göra för att fler elever ska uppleva tjusningen att berätta? Att få uppleva magin i orden som målar upp ett sceneri av inre bilder, förmodligen målade med olika paletter, i olika kulörer beroende på vilka vi är som människor. Våra bilder bygger på våra egna erfarenheter - tänker mig in i att vara i en berättelse vars kontext jag inte greppar... frustration...mindre motivation....mindre förståelse...

Under dagen har Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap vid Lunds universitet, föreläst på konferensen Framtidens Lärande 2011 i Nacka. Under Gärdenfors föreläsning målas en bild upp i mässhallens täta luft: berätta, dela, visualisera, se mönster... koppla till elevernas verklighet och se mönstret...

Leka - visualisera  - berätta 
Förståelse - motivation
Vilja
Medkunskapande
Lärande

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar