måndag 24 augusti 2009

Cloudmade maps


Cloudmade maps, open soucre där den som vill kan bidra till kartbilden med hjälp av sin GPS i telefonen. Den som "mappar" droppar ett gps-spår och det blir fantastiska kartor!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar