söndag 23 augusti 2009

Utrikespolitiska Institutet


Att hålla sig uppdaterad om världsläget måste idag vara A & O för var och en, men i synnerhet för den som undervisar i skolan eller vid ett lärosäte. På Utrikespolitiska Institutets sajt kan du hitta en del som gör det lättare att vara just: uppdaterad. Exempelvis finns Landguiden - länder i fickformat. Tyvärr är det en betaltjänst...
det vore bra om den kunde vara kostnadsfri för lärosäten. Det går ändå att få tag i snabba, korta fakta på Världen Faktabank. Det är en gratistjänst! Där finns uppdaterade korta fakta, de som förr (?) fanns i läroböcker, som med tiden tenderar att bli gamla i snabbt föränderlig värld...
Då Sverige är ordförandeland för Eu, kan det vara bra att lägga till Ui eller Utrikesplotiska Institutet som länk i favoriter. Här kan den som vill följa Sveriges ordförandeskap i Eu och förbättra sina egna kunskaper i ämnet på Enhance Your Expertise.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar