fredag 28 augusti 2009

Mobiler & GPS:er

Pedagogiskt centrum med Naturskolan och e-mentorerna hade bjudit in Mats Larsnäs, från Fjärås-Gällinge pedagogiska enhet - Kungsbacka, för att berätta och förevisa Mobilstudy och Outdoor AR (Outdoor Agumented Reality). Samtalet idag har rört sig mellan gps:er i mobiler till handgps:er, skola, förskola, elever stora och små, pedagogiska vinster med att använda den teknik som finns på ett vinnande och pedagogiskt genomtänkt sätt. Kortfattat: gpstfn med program och inlagda koordinater med punkter att leta efter, när vi kommit till en punkt som visar sig vara rätt öppnas en filmsnutt med föreläsaren som berättar om något. Efter det kan vi svara på en quizz i våra egna mobiler, 1-X-2-frågor som är självrättande....
Naturligtvis hade Mats förberett allt detta, gjort arbetet med att filma och lägga in koordinaterna i gpstelefonen på ett valt tema för Naturskolan (träd) och sedan gjort en quizz på samma tema, vilken han idag sände till våra mobiler på plats. Gissa om det blev aktivitet?! Som barn på sommarbete virvlade vi skrattande omkring i gläntan vid torpet Larslund (när jag väl kommit på att jag givit Lars en annan googlemaps länk än till Naturskolan ;-) den var till ett närliggande torp...)
Nu kommer tankarna, glädjen i att se vad som är möjligt, vad vi kan åstadkomma med teknik som många personer redan har i sin hand vardagligen. Som specialpedagog ser jag även vinster med specialpedagogiska förtecken i detta arbetssätt...mer om detta skriver jag på bloggen Ulrika på Skoldatateket en annan dag.
Pedagogiskt centrum vill rikta ett stort tack till Mats Larsnäs för en inspirerande dag på Naturskolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar