fredag 25 september 2009

Outside the box?

Sista dagarna har jag läst en, förvisso äldre rapport från OECD 2008, med titeln 21th century learning enviroments. För att återknyta till de inlägg jag gjort tidigare på den här bloggen om "Think out the box", tar jag nu upp Stephen Heppells artikel i rapporten. Rubriken är "Once we are "outside the box", will we still need it?" En något provokativ rubrik, läs och diskutera - hur förhåller vi oss till kunskapsbegreppet och lärandet i den 21:a århundradet? Ta dig tid att lyssna till Stephen Heppell när han reflekterar över lärandets karaktär i vår tid...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar