lördag 19 september 2009

Dysinternetti - ordet vi hoppas slippa använda


Läser just Att platsa i en skola för alla - Elevhälsa och förhandling om normalitet i den svenska skolan där författarna Eva Hjörne och Roger Säljö på ett enkelt och tydligt sätt redogör för hur elevhälsoteamen i skolan (EVK, EVT) i hög grad individualiserar problemen och förlägger dem hos den enskilda eleven. I boken siar man också om en ny diagnos > dysinternetti > som kan förstås som oförmågan (biologiskt, psykolologiskt etc) att navigera och förstå hur information, möten och kunskapande sker på nätet. Efter diskussioner på bland annat Twitter står det klart att ordet dysinternetti ännu inte används. Förhoppningsvis behöver vi heller aldrig använda det...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar