torsdag 1 oktober 2009

Det finns risk att vi halkar efter...

Lyssna till professor Tomas Kroksmark, professor på Jönköpings universitet. Han anser att Sverige borde satsa mer resurser på exempelvis lärarutbildningen och på pedagogik kopplat till IT-frågor. Många länder prioriterar kunskaps- och utbildningsfrågor och vi i Sverige borde också göra det.

Besök
KK-stiftelsens webbplats

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar