torsdag 2 april 2009

Didaktik Design


DidaktikDesign, vid Sthlms´universitet, är en forskargrupp som ägnar sig åt att studera hur kunskap kommer till i samspel människa, miljö & medier. DidaktikDesign har i blickfånget hur miljöer och redskap för lärande skapas, samt hur vi som lärande människor själva skapar våra egna vägar till kunskap inom ett specifikt, föränderligt intresseområde. Hur vi blir kompetenta inom ett visst område av egen kraft i socialt samspel.
Ett citat från http://www.did.su.se/pub/jsp/polopoly.jsp?d=10795&a=43654 : "Design handlar om hur vi på olika sätt iscensätter socialt samspel och lärande genom att använda olika uttrycksformer och medier i sättet att gestalta kunskap och förståelse av världen".
Kan tänkas att vi talar om adaptiva system...

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar