fredag 24 april 2009

KASAM

Idag rör sig mina tankar runt metoder och färdigheter för att omvärlden skall bli begriplig, ge mening och bli hanterlig. Det är efter att jag deltagit i Svenska Dyslexiföreningens utibildningskonferens vid Stockholms universitet idag, där det var föreläsningar på temat Dyskalkyli (det vill jag återkomma till en annan dag) & stresshantering, som mina tankar gick till begreppet: KASAM.

Termen myntades av Aaron Antonovsky, prof i medicinsk sociologi. Vill du läsa om KASAM rent allmänt kan du gå till länken. Det ger en bild av begreppet. Min personliga bild av KASAM fick jag då jag läste Anders Engqvists bok Om konsten att samtala (1996). Då kom jag i kontakt med begreppet KASAM (förkortning av Känsla Av SAMmanhang). I sin tur innehåller begreppet tre delar; begriplighet, hanterbarhet samt mening. Att se samband mellan orsak och verkan och på så sätt få kunskap om sig själv som person och omvärlden, gör att man kan ta kontroll över sitt liv. Att ha hög hanterbarhet innebär att ha verktyg, kunskaper till att förändra tillvaron eller att hitta praktiska vardagslösningar.

Till sist begreppet mening, den viktigaste delen av KASAM, som står för att hitta en mening med det som händer. Genom KASAM kan en person bli medveten och göra något åt sin eller den situation som uppstått (Engqvist, 1996 sid 83-85). Även Socialstyrelsen arbetar idag med begreppet KASAM.

1 kommentar:

  1. ...när jag for hem från utbkonferesen idag så lyssnade jag på radio å det handlade om matatematik...filmtemat kom upp i samtalet på radion...i detta sammanhang med KASAM blir titeln Good Will Hunting något att fundera över...

    SvaraRadera