lördag 18 april 2009

Nya läroplaner

Skolverket har i uppdrag att utarbeta förslag till nya läroplaner för grundskolan, den obligatoriska särskolan, special skolan samt sameskolan. Huvudmän, skolchefer och skolledare är inbjudna till konferenser förlagda till majmånad 2009. Under dessa konferenser kommer Skolverket att informera om sitt uppdrag, sin arbetsprocess, visa på förslag till implementerings- & forbildningsinsatser.

Även du och din skola kan delta i processen att skapa framtidens skola genom att vara referensskola i arbetet med de nya läroplanerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar