fredag 3 april 2009

Twitter

Eftersom jag frågade mig själv högt vad Habermas skulle ha ansett om twitter, så kände jag att det kanske skulle vara bra att tydligagöra vad twitter är med hjälp av denna presentation från
Common Craft.com . Twitter är en microblogg, där snabba korta meddelanden gäller.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar