fredag 20 februari 2009

e-mentorerna är något att räkna med...

Att arbeta som e-mentor i Södertälje är att vara medskapare till nya processer ute i de pedagogiska verksamheterna. Sedan i höstas erbjuder vi skolorna att arbeta tillsammans med dem för att utveckla IT, höja kompetensen runt IT för såväl pedagoger som elever, ge work shops, ge utbildningar färdiga koncept & skräddarsydda.... Vi far ut till verksamheterna och mentorar efter vad skolan har för behov. Ett lyckosamt e-mentorskap har landat i en skolas kvalitetsredovisning/arbetsplan och skolan beskriver det gememsamma arbetet som följer:

"IT-satsning
Under 2008 har vi använt resurser för att höja IT kompetensen hos våra elever. Bland annat har en interaktiv tavla satts upp och fler liknande lösningar är beställda. Vi satsar på att vara e-kloka och samarbetar med Södertälje-mentorer, tillsammans driver vi IT med syfte att eleverna ska nå målen. Ett sätt är att satsa på alternativa verktyg så som Daisy´s, talsyntes etc. Vi har även byggt upp ett medierum, där grupper bl a kan strömma media, arbeta i grupp med IT som stöd/verktyg i lärandet."
utdrag ur:

Kvalitetesredovisning 2008 & Arbetsplan 2009
för en grundskola i Södertälje
skriven av rektor med personal

Nu upplever jag att e-mentorerna verkligen är något att räkna med... / Ulrika J

2 kommentarer:

  1. Kul... lika glad blev jag när en annan rektor från en skola i Södertälje kom fram och ville att vi skulle starta ett e-mentorskap tillsammans med hans sex arbetslag... Han hade förstått det som att vi inventerade i ett första läge och sedan gick vidare i konkretion på skolan... jag gillade att han bara kom så där ... att det hade spridit sig - budskapet... tar kontakt med honom nästa vecka... och på sex arbetslag behöver vi nog vara en och annan som hjälps åt...

    SvaraRadera