tisdag 17 februari 2009

En dag i en e-mentors liv


Vaknar 7.00. Sätter på kaffet och datorn samtidigt. Kollar hur många som fyllt i trivselenkäten i Googles enkätverktyg - snart hela skolan Yipee!!! Funderar på Utbildningskontorets enkätgruppsmöte som ska vara nu på morgonen. Anar att enkäter måste göras och administreras nära verksamheten för att bli till ett verktyg som synliggör möjligheter till förändring och förbättring. Vem står på tröskeln och tittar in i din skola? Den kritiska ömsinta blicken?!

Möte. 9.30. Vilka krav ska vi ställa på ett enkätverktyg? Vilka flöden av information samlas idag in och vilka vägar går denna information? Vi bygger flödesschema i Cmaps Datorerna i förvaltningen tillhör den låsta sorten så att installera Cmaps bara så där är inte att tänka på... så vi använder min alldeles öppna maskin där Cmaps och VUE och Inkseine och Classroom Presenter och Pointofix och Faststone Capture och Jing och ScreenMarker.exe och Stellarium och Celestia och Wiimote Smoothboard och Spotify och Xerte och Wink och Google docs och en hel massa andra gratis eller fria program just nu känns alldeles omöjliga att klara sig utan...

Vid 12.00 har vi iallafall börjat att närma oss pudelns kärna när det gäller hela detta oerhört spännande område som handlar om utvärdringar, analyser, omtag, förbättringar, förändringar, tröskelseende och så vidare... äter en snabb lunch... gasar iväg till ett e-mentorskapsmöte med ett arbetslag där PIM just nu står i centrum... vilken fantastisk resurs... www.pim.skolverket.se och den där ugglemamman igen... hon är ju överallt just nu! Avslutar dagen med att PDF:a iväg det där flödesschemat med en förhoppning om att enkätgruppen skulle kunna tänka sig att göra projektet i en Wiki, eller i Googles sites. / Henrik Widaeus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar