söndag 15 februari 2009

Pedagogdator - en facklig fråga


Aftonbladet den 15/2 - har man hört det förut!? Sen är det väl kanske kvällspressens uppgift att polarisera. Intressant blir det att läsa lite längre ner i artikeln där Lärarförbundets ordförande uttalar sig:

Ungdomarna måste lära sig att använda internet, även om det i vuxnas ögon kan verka som om de redan kan.

– Det är definitivt en av skolans uppgifter att lära eleverna att värdera den information som finns på nätet och granska den kritiskt, säger Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén.

Men lärarna ges inte förutsättningar att rädda ungdomarna från ytlighet och fördumning på internet.

– Varannan lärare har inte tillgång till en egen dator på jobbet. Hur ska de då kunna vägleda eleverna? Det prob­lemet måste tas på allvar, säger Sirén.
/Henrik Widaeus

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar