lördag 13 juni 2009

Nordisk sajt

Danmarks radio har producerat en sajt för Norden, en ny hemsida för skolbarn som handlar om Norden förr & nu. Sajten tar upp de Nordiska ländernas historia, språk, liv & leverne, geografi och allt visas med hjälp av film, skriven text och ljudspår...sidorna finns på våra egna språk...nu kan vi bli riktigt duktiga på att samverka än mer, tack vare Nordiska ministerrådet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar