torsdag 14 maj 2009

Elever bloggar om litteratur


I nummer 7 av Lärarnas tidning skriver Niklas Arevik om de bloggande eleverna i Borås. Eleverna bloggar om sin reflektioner de har när de läst en bok och de får respons av - författarna! Arbetssättet står Cecilia Ericstam svenskalärare på Bäckängsgymnasiet för. Hon menar, enligt artikeln, att hon tror att det är viktigt att ta in den här typen av text i undervisningen - de digitala medierna kommer att bli en nyckelkompetens i framtiden siar hon i intervjun. Visst är vi beredda att hålla med?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar