söndag 31 maj 2009

Sök & du skall finna...

Riksantikvarieämbetet - igen - i samarbete med andra har fått Guldlänken i maj 2009 för sin söktjänst Fornsök. Fornsök fick priset för "mest innovativa nya e-tjänsten inom offentlig förvaltning". Med hjälp av kartor hittar alla som vill fornlämningspaltser i Sverige. Kanske en tjänst att använda i SV/SO undervisningen. Ett sätt att lära känna sin närmiljö med hjälp av modern teknik samtidigt som det kan bli tvärvetenskapligundervisning, baserad på autenstisk forskning... jag blir glad av att tänka på nättjänster som denna, då börjar hjärnan gräva där jag står...det ger effketer på lärandet som kan bära genom hela livet, det ger historiska jämförelseperspektiv på tillvaron. Grattis Fornsök!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar