söndag 24 maj 2009

Spreadthesign - teckenspråket på webben


Spreadthesign är ett internationellt Leonardo da Vinci-projekt inom Vidareutvecklingsprojekten (Transfer of Innovation), som stöds av Europeiska kommissionen genom Internationella programkontoret i Sverige. Vi arbetar med att sprida teckenspråk från olika länder på Internet. Det här pedagogiska självstudieverktyget är gratis att använda för alla i hela världen. Bara fantasin sätter gränser för användandet av ordlistan. Först och främst gör vi det för att förbättra våra yrkeselevers språkkunskaper när de åker utomlands för att göra praktik.

Länk >>

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar